Skip til primært indhold

Takstblad for Autismecenter Syddanmark

Nedenstående takster er i 2024 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Ydelsestaksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet fra 2023. Basistaksterne og øvrige takster er pris- og lønfremskrevet fra 2023, og der er indregnet eventuelle ændringer som følge af ændringer i renteudgifter, belægning mm. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2022 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2024.

Her kan du hente Autismecenter Syddanmarks takstblad i PDF 

Basis- og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2024

Basistakster

Basistakster

Pris

Bihuset, basistakst, døgn 1.049 kr.
Bihuset §107, basistakst, døgn 888 kr.
Centrumværkstedet, basistakst, dag 302 kr.
Holmehøjvej, basistakst, døgn 1.206 kr.
Kirkevej A, basistakst, døgn 1.339 kr.
Kirkevej A, basistakst, dag 331 kr.
Kirkevej C, basistakst, døgn 2.140 kr.
Kirkevej C, basistakst, dag 466 kr.
Teglgårdsparken, basistakst, døgn 855 kr.
Æblehaven, basistakst, døgn 1.822 kr.
Holmehøj, Det Gule hus, basistakst, døgn 670 kr.
Nymarksvej, døgn 1.570 kr.
Nymarksvej, dag  376 kr.

Ydelsespakketakster

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Ydelsespakketakster 
Timeinterval mellem ydelsespakkerne Prisintervallet per døgn
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn. 377 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn. 127 kr.

Døgntilbud

Ydelsespakketakster for døgntilbud

Ydelsespakke

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 189 kr.
2 14,0 566 kr.
3 21,0 943 kr.
4 28,0 1.320 kr.
5 35,0 1.697 kr.
6 42,0 2.074 kr.
7 49,0 2.451 kr.
8 56,0 2.828 kr.
9 63,0 3.205 kr.
10 70,0 3.582 kr.
11 77,0 3.959 kr.
12 84,0 4.336 kr.
13 -... ... ... kr.

Dagtilbud

Ydelsespakketakster for dagtilbud

Ydelsespakke

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 64 kr.
2 4,7 191 kr.
3 7,0 318 kr.
4 9,3 445 kr.
5 11,7 572 kr.
6 14,0 699 kr.
7 16,3 826 kr.
8 18,7 953 kr.
9 21,0 1.080 kr.
10 23,3 1.207 kr.
11 25,7 1.334 kr.
12 28,0 1.461 kr.
13 -... ... ... kr.

Øvrige takster

Øvrige takster
Aflastningsperiode Pris
Bihuset, aflastning hverdage 2.537 kr.
Bihuset, aflastning hverdage §107 2.466 kr.
Bihuset, aflastning ikke hverdage 3.357 kr.
Bihuset, aflastning ikke hverdage §107 3.287 kr.
Ydelser i eget hjem (§85) - timepris 475 kr.
Ledsagelse (§97) - timepris 419 kr.
APPFWU02V