Skip til primært indhold

De nye tilbud til nybagte forældre: Mere hjem – mindre sygehus

Chefjordemoder på Sygehus Lillebælt Anne Uller er stolt over de barselstilbud, som de nybagte familier i Region Syddanmark pr. 1. januar 2023 har mulighed for at vælge imellem.

- I Region Syddanmark har vi siden 2010 haft et barselstilbud, som var baseret på, at hvis du har haft en ukompliceret fødsel, så foregår barselsperioden i hjemmet. Det er stadig udgangspunktet i den nye fødeplan, forklarer Anne Uller.

Regeringen har vedtaget, at alle førstegangsfødende har ret til at blive 48 timer på sygehuset efter fødslen. I Region Syddanmarks nye fødeplan har de nybagte forældre nu også mulighed for at tage hurtigt hjem. Hvis de vælger at tage hjem direkte, så får de to besøg af en jordemoder derhjemme. Det første besøg er på dagen, hvor man snakker fødslen igennem og får hjælp til amning. Det næste besøg er to-tre dage efter fødslen, hvor jordemoderen laver hørescreening og tager hælprøve på barnet, så forældrene slipper for at skulle ind på sygehuset for at få det gjort.

- Vi ser det som sundhedsfremmende, at tiden efter fødslen starter derhjemme. Det handler meget om, at man hurtigt finder sig til rette med sin nye rolle som mor i sine egne vante rammer sammen med sin partner og familien tæt på sig. Og med hjælpen tæt på, fortæller Anne Uller.

Virtuel barselsklinik

Ligegyldigt hvilket tilbud man vælger – om man bliver på barselsafsnittet nogle få timer, et døgn eller to døgn – så har alle mulighed for at henvende sig i sygehusets barselsklinik op til syv dage efter udskrivelsen, enten ved at møde op eller ved en virtuel samtale hjemmefra.

- Vi har styrket vores tilbud om virtuelle samtaler, og det betyder, at de nybagte forældre kan undgå at skulle ind til sygehuset. Hvis man for eksempel er i tvivl om amning eller om ens barns navle heler, som den skal, kan man virtuelt kontakte barselsklinikken, forklarer Anne Uller.

Hvis man har haft et kompliceret fødselsforløb – hvis der har været stor blødning eller stor bristning, for højt blodtryk, svangerskabsforgiftning eller der er sociale problemstillinger – så bliver man altid indlagt på barselssengeafsnittet.

Trygheden er vigtigst

I en årrække har alle fødeafdelingerne i Region Syddanmark tilbudt individuelle fødselssamtaler til kvinder, som ikke havde en god oplevelse med at føde deres første barn.

- Vi har gode erfaringer med at tilbyde individuelle fødselssamtaler til gravide, der venter deres andet eller tredje barn, som har haft traumatiske forløb i forbindelse med deres første graviditet og fødsel, fortæller Anne Uller.

Den model, som handler om, at den gravide og jordemoderen mødes til en samtale, når den gravide er i uge 35, er med den nye fødeplan nu et tilbud til alle gravide.

- Den individuelle fødselssamtale er en rigtig god idé. Det giver den gravide og hendes partner mere tryghed og følelsen af at blive lyttet til og involveret i beslutninger om fødselsforløbet., siger Anne Uller.

Ved samtalen bliver der lavet aftaler, som bliver skrevet ind i journalen. Det kan for eksempel være, at parret er bange for ikke at blive inviteret ind til fødestedet, når de ringer ved begyndende fødsel, eller de kan være bekymrede for ikke at nå ind til fødegangen i tide. Eller hvis der er et bestemt tidspunkt i fødslen, hvor den gravide ønsker smertelindring.

- Det er godt at få aftaler skrevet ind, så de ikke skal bruge energi på at bekymre sig. Det vigtigste for os som jordemødre er, at de gravide og de fødende føler sig trygge, siger Anne Uller.

Som førstegangsfødende har du de her muligheder, lige efter du har født:

Efterfødselssamtale, hælblodprøve og hørescreening finder sted i barselsklinikken. Hvis du er blevet syet ved fødslen, bliver du tilbudt, at jordemoderen tilser din bristning.

I har mulighed for at kontakte barselsklinikken hele døgnet i op til syv dage efter udskrivelsen.

Første besøg er dagen efter fødslen, hvor fokus er på, hvordan I har det som familie og barnets trivsel.

Andet besøg er 48-72 timer efter fødslen, hvor fokus er på barnets trivsel, hælblodprøve, efterfødselssamtale og hørescreening. Hvis du er blevet syet ved fødslen, bliver du tilbudt, at jordemoderen tilser din bristning.

Begge besøg varer ca. en time.

I har mulighed for at kontakte barselsklinikken hele døgnet i op til syv dage efter udskrivelsen.

Besøget af jordemoderen finder sted, når barnet er 48-72 timer gammelt. Besøget indeholder en vurdering af jeres barns trivsel, hælblodprøve, efterfødselssamtale og hørescreening. Hvis du er blevet syet ved fødslen, bliver du tilbudt, at jordemoderen tilser din bristning.

Besøget varer ca. en time.

I har mulighed for at kontakte barselsklinikken hele døgnet i op til syv dage efter udskrivelsen.

Valgmulighederne er et tilbud, når fødslen er forløbet ukompliceret. Ved komplikationer tilbyder fødeafdelingerne altid barselsophold, indtil mor og barn er klar til udskrivelse.

Valgmulighederne er et tilbud, når fødslen er forløbet ukompliceret. Ved komplikationer tilbyder fødeafdelingerne altid barselsophold indtil mor og barn er klar til udskrivelse.

APPFWU01V