Skip til primært indhold

Tværsektorielt Samarbejde

Tværsektorielt Samarbejde arbejder med regionens opgaver i forhold til samarbejde med kommuner og almen praksis på det psykiatriske og somatiske område.

Kerneopgaver i Tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde skal sammen med sygehuse, kommuner og praktiserende læger skabe sammenhæng mellem sektorer og bidrage til at sikre borgerne et effektfuldt og sammenhængende sundhedsvæsen.

Det betyder, at:

  • Der tages udgangspunkt i borgerens behov og ønsker omkring sammenhæng i sundhedsvæsenet - og borgere/ patienter inddrages bedst muligt
  • Samarbejdspartner bliver anerkendt og inddraget med respekt for deres faglighed og deres arbejdsvilkår.
  • Der følges op på resultaterne af de indsatser og aftaler, som er sat i værk af afdelingen

Konkrete opgaver

Afdelingen varetager en række opgaver, der falder ind under kerneopgaven:

  • Udarbejdelse af udkast til sundhedsaftale en gang i hver valgperiode
  • Sekretariatsbetjening af administrative og politiske tværsektorielle fora: sundhedskoordinationsudvalget, det administrative kontaktforum og de herunder nedsatte følgegrupper og arbejdsgrupper
  • Sekretariatsbetjening af administrative og politiske regionale fora: regionsråd, udvalget for det nære sundhedsvæsen og psykiatri- og socialudvalget, koncerndirektion, koncernledelse m.m.
  • Rådgivning af kommuner på forebyggelsesområdet
  • Bilaterale samarbejder med kommuner
  • Udvikling og ledelse af større projekter og udviklingsopgaver, herunder Tidlig opsporing og forebyggelse (TOF), Røgfri Fremtid og Røgfri Ungdomsuddannelse

Læs mere om sundhedssamarbejdet i regionen og find oplysninger om sundhedsaftalen, sundhedshuse og kontaktoplysninger 

APPFWU01V