Skip til primært indhold

Tidsplan

Herunder kan du se tidsplanen for regionens arbejde med at rense op i Kærgård Klitplantage.

2007-2015

- Fjernelse af 7.500 tons forurenet sand, slam og træ fra grube 1-4. Formålet med afgravningen var at få standset afdampningen fra gruberne, så naboer, turister og andre kan bevæge sig frit i området.

2007-2020

- Udvikling af oprensningsmetoder inkl. etablering og drift af demonstrationsanlæg i grube 1-4. Formålet var klargøring til fuldskalaoprensning af det forurenede grundvand under gruberne.

2022-2027

- Fuldskalaoprensningen begynder med kemisk oxidation i grube 1, 2 og 4 og biologisk oprensning i grube 3. Fra 2023-2027 foretages biologisk oprensning i alle fire gruber. 

2042

- Der ventes at gå ca. 15 år fra endt oprensning, til de sidste restriktioner for ophold i området samt badeforbuddet ud for stranden kan ophæves. 
.

APPFWU02V