Skip til primært indhold

Brud på persondatasikkerheden

Et brud på persondatasikkerheden betyder, at personoplysninger utilsigtet er blevet - eller er i fare for at blive - videregivet, slettet eller ændret.

Et brud på persondatasikkerheden er en hændelse, der fører til, at personoplysninger utilsigtet er blevet - eller er i fare for utilsigtet at blive - videregivet, slettet eller ændret.

Regionen har pligt til at underrette Datatilsynet senest 72 timer efter, at vi bliver bekendt med et brud på persondatasikkerheden.

Hvis der er en høj risiko for, at dine oplysninger er i fare som følge af bruddet, underretter vi dig.

I den underretning, du modtager, vil det tydeligt fremgå, hvad de sandsynlige konsekvenser af bruddet er for dig, og hvad vi har gjort for at mindske skaderne ved bruddet. Underretningen vil også indeholde kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver, hvor du kan henvende dig med spørgsmål.

I nogle særlige tilfælde, hvor det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at underrette individuelt, vil vi underrette om bruddet gennem en offentlig meddelelse.

På datatilsynet hjemmeside  - Omfattet af sikkerhedsbrud? (datatilsynet.dk) – kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du er omfattet af et brud. 

Spørgsmål til Region Syddanmarks behandling af personoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Databeskyttelsesrådgiver Maria Grønkvist Plougheld
Damhaven 12
7100 Vejle

Telefonnummer: 24 75 62 90
Telefontid: mandag og torsdag, kl. 9:00-11:00

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside

Klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over regionens behandling af dine personoplysninger, kan du altid tage kontakt til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine muligheder for at klage på Datatilsynets hjemmeside under ”Sådan klager du”.

APPFWU02V