Skip til primært indhold

Høring af afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 32b Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune. 21. juni 2023

Høring af afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 32b Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune.

Region Syddanmark har modtaget en ansøgning fra Eigil Jensen A/S om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 32b Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune. Ansøgningen er omfattet af reglerne vedr. miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), og derfor skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før der tages stilling til, om der kan gives tilladelse til råstofgravning.

Region Syddanmark har udarbejdet en afgrænsning i forhold til emner, som skal belyses og vurderes i en kommende miljøkonsekvensrapport.

Hvad er til debat?

Regionen efterlyser ideer og forslag om miljømæssige forhold, der ønskes behandlet i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt.

Derfor opfordres alle i denne høring til at komme med spørgsmål, bemærkninger og emner, der ønskes belyst i miljøkonsekvensrapporten.

Det er også relevant at komme med forslag i forhold til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden om særlige miljøforhold og hensyn til anden planlægning.

Høringssvar

Der er frist for at komme med bemærkninger, idéer og forslag frem til og med den 6. juli 2023.

Høringsmateriale

Høring af afgrænsning til miljøkonsekvensrapport (PDF 1 MB)

Her du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte råstofsagsbehandler Mette Hedegaard på mclh@rsyd.dk. Du bedes skrive ”Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport” i emnefeltet.

APPFWU01V