Skip til primært indhold

Høringsliste

Høringsliste Region Syddanmarks nye fødeplan

Fødeplanen berører mange snitflader og dermed mange interessenter på sundhedsområdet. Med henblik på at nå bredt ud sendes udkast til fødeplan i høring blandt nedenstående parter. Det bemærkes, at Danske Patienter som paraplyorganisation er valgt som høringspart på vegne af patienterne. Der modtages dog gerne uopfordrede bidrag, herunder direkte fra patientforeninger.

Parter

 • Sundhedskoordinationsudvalget
 • Patientinddragelsesudvalget
 • Sundhedsbrugerrådet
 • Psykiatrisk Dialogforum
 • Udsatterådet
 • Hovedudvalget
 • Sygehus Sønderjyllands FMU
 • Sygehus Lillebælts FMU
 • Sydvestjysk Sygehus’ FMU
 • OUH’s FMU
 • Psykiatriens FMU
 • Socialområdets FMU
 • Regionshusets FMU
 • Det Jordemoderfaglige råd
 • Specialerådet for gynækologi og obstetrisk
 • Det pædiatriske specialeråd
 • Danske Patienter
 • Forældre og fødsel
 • Mødrehjælpen
 • Fonden for Socialt Ansvar
 • Landsforeningen Spædbarnsdød
 • Røde Kors
 • Sex og Samfund
 • Jordemoderforeningen
 • Dansk Jordemoderfagligt selskab
 • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)
 • Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)
 • Lægeforeningen Syddanmark
 • Foreningen af Offentligt Ansatte (FOA)
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Dansk Sygepleje Selskab
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Fagligt Fællesforbund (3F)
 • Dansk Psykolog Forening
 • HK
 • Akademikernes Centralorganisation
 • Sundhedsstyrelsen (faglig rådgivning)
 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden
 • Assens kommune
 • Billund Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Kolding Kommune
 • Langeland Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Odense Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Tønder Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune
 • Ærø Kommune
 • Aabenraa Kommune 
APPFWU01V