Skip til primært indhold

Psykologhjælp

For at komme i behandling hos en psykolog, skal du have en henvisning fra din læge. Der kan gives tilskud til 12 konsultationer, hvis lægen vurderer, at du hører ind under én af de nedenstående kategorier fra 1 til 11. Der kan genhenvises til yderligere 12 behandlinger ved depression og angst.

Du kan henvises til psykologhjælp, hvis din praktiserende læge vurderer, at du hører ind under en af følgende grupper:

 1. Er offer for røveri, vold eller voldtægt
 2. Er offer for trafikulykker eller andre ulykker
 3. Er pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Er pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Inden du er fyldt 18 år, har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Har en let til moderat depression og er fyldt 18 år
 11. Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er fyldt 18 år


Tilskud til psykologhjælp

Tilskuddet til psykologhjælp udgør 60 % af psykologens honorar.

Er du ung og mellem 18 og 24 år (inklusiv det 24. år) kan du få gratis psykologbehandling til henvisningsårsager 10 og 11 (let til moderat depression og angst). Antallet af konsultationer er det samme som for personer over 25 år.

Kontaktperson

Susanne Hyllegaard Andersen

Adm. sagsbehandler

Praksis


24 61 40 68 Skriv sikkert til Susanne Hyllegaard Andersen
APPFWU01V