Skip til primært indhold

Undersøgelser af forureninger

Undersøgelse af grunde sker som led i Region Syddanmarks arbejde med at sikre at der ingen risiko er for menneskers sundhed og for miljøet. Kortlægningen af grunde sikrer at forureninger ikke bliver glemt ved fx fremtidige byggerier. Regionen prioriterer den offentlige indsats mod forureninger der kan udgøre den største risiko mod en bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, vandværk, værdifuldt grundvand eller målsat overfladevand.

Starten af undersøgelsen

I første omgang udarbejder regionen et forslag til at undersøge din ejendom i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma.

Rådgiveren undersøger mulige forureningskilder og bruger forskellige metoder ved undersøgelserne afhængig af, hvilke aktiviteter der har været på ejendommen.

Typisk bliver der udført 2-5 boringer på grunden.

Efter undersøgelsen

Når rådgiveren har undersøgt din grund, bliver resultaterne beskrevet i en rapport. Du skal være forberedt på, at det tager tid at få resultaterne fra laboratoriet og for rådgiveren at udarbejde rapporten. Derfor kan du først forvente at høre fra regionen 4-6 måneder efter, at din ejendom er undersøgt.

Resultaterne vurderes ud fra Miljøstyrelsens kvalitets- og afskæringskriterier for forureninger i jord, vand og poreluft. I de tilfælde, hvor der er fundet forurening, vurderes det om forureningen udgør en risiko for grundvand og/eller menneskers sundhed.

Når undersøgelserne er udført, sørger regionen for, at boringerne på din grund bliver fjernet. I enkelte tilfælde, hvis der fx er fundet kraftig forurening, vælger regionen at beholde de filtersatte boringer i en periode, for eventuelt at kunne udtage ekstra vandprøver.

Forurening på min grund

Hvis undersøgelsen viser, at din ejendom er forurenet, kortlægger vi forureningen på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven. Kortlægningen kan enten omfatte hele din grund eller mindre dele, hvis forureningen er afgrænset til bestemte områder på grunden.

Er der tale om en forurening, der udgør en risiko, vil det typisk være nødvendigt med ekstra undersøgelser.

Da der er mange forurenede grunde i regionen, og det samtidig er dyrt at fjerne en forurening, skal du være forberedt på, at der kan gå lang tid, før vi vender tilbage med yderligere tiltag på din grund. 

Ingen forurening

Hvis vi ikke finder forurening på din grund, udgår den af kortlægningen.  Det betyder, at de pålagte restriktioner ophæves og at regionens arbejde på din ejendom er færdigt.

APPFWU02V