Skip til primært indhold

Fælles Akutmodtagelse skærer engangsinstrumenter væk

Sakse og pincetter fremstillet af stål bør bruges flere gange. Det er målet i et nyt projekt i Fælles Akutmodtagelsen på Esbjerg og Grindsted Sygehus, der tester, om det set i forhold til bl.a. arbejdsgange, ressourceforbrug, bæredygtighed og kapacitetsbehov er muligt at erstatte engangsinstrumenter med flergangsinstrumenter. Går projektet godt, skal det udbredes til alle sygehusets afdelinger og på sigt til alle sygehuse i regionen.

Esbjerg og Grindsted Sygehus har stort fokus på at udskifte engangs- med flergangsprodukter inden for kliniske og patientrettede forbrugsvarer. Projektet i Fælles Akutmodtagelsen går ud på at udskifte engangssutursæt med flergangssutursæt

”Kling, klang.” Sådan lyder det, når en saks eller en pincet fra engangsinstrumentpakkerne lander i spanden med risikoaffald ved Fælles Akutmodtagelsen (FAM) på Esbjerg og Grindsted Sygehus. For selv om instrumenterne er fremstillet af stål, bliver de sendt til destruktion, når de har været brugt én gang.  

Sådan er reglerne for denne type engangsudstyr, men nu undersøger et nyt projekt, om det er muligt at stoppe ressourcespildet fra instrumenterne – ikke blot i FAM, men i alle sygehusets afdelinger og på sigt alle sygehuse i regionen.

Godt samarbejde på tværs af afdelinger

Esbjerg og Grindsted Sygehus har nemlig besluttet, at FAM skal prøve at bruge flergangsinstrumenter i stedet for engangsinstrumenter. Projektet bliver til i et tæt samarbejde med sygehusets logistikafdeling, sterildepot, sterilcentral, Syddansk sundhedsinnovation (SDSI) og afdelingen for Grøn omstilling i Regionshuset.

Fra skraldespand til sterilcentral

Skiftet fra engangs- til flergangsinstrumenter betyder bl.a., at FAM skal vænne sig til nye arbejdsgange og nye krav til faciliteter fx i forhold til opbevaring, kapacitet, mens sterilcentralen får mere at se til i forhold til sterilisation og pakning af instrumenterne.

Dialog med medarbejderne

Medarbejdernes oplevelser og erfaringer med omstillingen er et vigtigt led, fortæller Berit Wolmar, der er Esbjerg og Grindsted Sygehus’ projektleder for grøn omstilling:

-  Af hensyn til vores klima og miljø er vi nødt til at blive bedre til at genbruge vores udstyr. Tiden er på mange områder løbet fra det store forbrug af engangsudstyr. Det betyder, at der er medarbejdere, der skal gøre noget andet, end de plejer, og vi kommer til at lytte grundigt til deres oplevelser med de nye arbejdsgange, tidsforbrug og logistik. Det er vigtigt, at vi har gjort os nogle erfaringer, når der skal skiftes til flergangsudstyr flere steder i regionen.  

Sådan er det i dag: Metalinstrumenter ender som risikoaffald 

Til efteråret skal data og erfaringer med flergangsinstrumenter analyseres og vurderes sammen med de arbejdsmiljømæssige aspekter og de klimamæssige og økonomiske effekter.

Der er noget at komme efter. FAM står for ca. 1/5 af det samlede forbrug af engangsmetalinstrumenter på Esbjerg og Grindsted Sygehus, og det gør det til en oplagt afdeling at afprøve et skift til flergangsudstyr på. I 2023 brugte afdelingen 1.106 instrumentpakker, hvilket resulterede i, at 85 kg metalaffald blev sendt til forbrændingsanlæg som risikoaffald.

Hvert år bliver der i alt brugt 4.855 engangsinstrumentpakker på Esbjerg og Grindsted Sygehus fordelt på sutursæt, skiftesæt og pincetter. Det løber op i 190 kg engangsredskaber, som kasseres som risikoaffald. Hertil kommer engangsting som gaze, afdækning og plastbakke, der også er med i instrumentpakkerne, og som ikke altid anvendes. Det er ikke bæredygtigt, fastslår Berit Wolmar:

- Forbruget af engangsinstrumenter genererer ikke blot store affaldsmængder. Det tærer også på jordens metalressourcer, som ikke er ubegrænsede, og efterlader desuden et klimaaftryk pga. den CO2-udledning, der er forbundet med produktion, forbrug og bortskaffelse af engangsinstrumenterne, siger hun.

Bygger videre på erfaringer fra Region Midtjylland

Projektet trækker på erfaringer fra Region Midtjylland, som har udskiftet engangssutursæt med flergangssutursæt på skadestuen i Randers. Ud fra de beregninger og erfaringer, som Region Midtjylland har delt, er det forventningen, at FAM på Esbjerg og Grindsted Sygehus kan opnå følgende:

  • Øge genbrug af instrumenter
  • Bruge ca. 1100 færre engangsinstrumentpakker om året på FAM, svarende til 85,5 kg metal og 600 g plastik
  • Reducere CO2 med ca. 90 pct. pr. anvendelsesgang
  • Kliniske fordele, fordi flergangsinstrumenter er af højere kvalitet og foretrækkes af medarbejderne.

Målet er mindre CO2-udledning

Projektet bidrager til Region Syddanmarks målsætning om at reducere CO2-belastningen med mindst 35 pct. i 2030 i forhold til 2020. Et mål, der bl.a. skal nås gennem grønnere indkøb, cirkulært forbrug og produktion samt reduktion af affald.

Projektet i FAM har rod i det overordnede fokus, som Esbjerg og Grindsted Sygehus har på at udskifte engangs- med flergangsprodukter inden for kliniske og patientrettede forbrugsvarer.

Det er et område, som sygehuset er udpeget til at være fyrtårn på – også kaldet et lead-område – og meningen med det er, at sygehuset skal være med til at drive den grønne omstilling frem på netop dette område gennem indsatser og initiativer, der kan skaleres op og implementeres på regionens øvrige sygehuse.

APPFWU02V