Skip til primært indhold

Fra spray- til pulverinhalator

Sprayinhalatorer indeholder så mange klimaskadelige gasser, at det klimamæssigt giver mening, at lungesyge bruger pulverinhalatorer i stedet. Et projekt i Region Syddanmark skal nu undersøge, hvilke lungesyge patienter der kan skifte inhalatorer, uden det går ud over patienternes sundhed og kvaliteten af behandlingen.

Hver gang en astmatiker eller en KOL-patient bruger en sprayinhalator for at få medicin, frigives de gasser, der fungerer som drivmiddel i inhalatoren. Problemet er bare, at gasserne er skadelige drivhusgasser. De bevirker, at atmosfærens evne til at holde på jordens overskudsvarme øges, og det får temperaturen på jorden til at stige, hvilket medfører klimaændringer.

Der kan derfor opnås en stor klimagevinst ved at skifte til pulverinhalatorer, der ikke indeholder gasser. Det skal dog ske uden at gå på kompromis med kvaliteten af behandlingen af lungesyge.

Undersøger hvem, der kan bruge en pulverinhalator 

Derfor er Region Syddanmark med projektet ”Klimavenlig og effektiv inhalationsmedicin – Fra spray til pulver” i gang med at undersøge, hvilke lungesyge patienter der kan skifte inhalator, uden det går ud over den enkelte patients sundhed. 

I projektet skal Farmakologi på OUH i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation analysere historisk data om patienters lungefunktion, så man kan få et overblik over, hvem der kan benytte pulverinhalatorer i stedet for sprayinhalatorer.

Der vil også være interviews og workshops med patienter, læger, sygeplejersker og lungemedicinere for at kortlægge barrierer i forhold til at skifte fra sprayinhalatorer til pulverinhalatorer.

Færre skadelige klimagasser

Målet er patientsikkert at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra spray-inhalatorer i Region Syddanmark, på både sygehuse og i almen praksis. Projektets resultater skal derfor bruges som grundlag for at danne en regional anbefaling til implementering af patientsikker omlægning fra spray- til pulver-inhalatorer på tværs af hele Region Syddanmark. 

I dag tilskrives 25 pct. af drivhusgasser, der udledes fra sygehuse i Danmark, brug af lægemidler, og 3 pct. af denne mængde skyldes alene brug af sprayinhalatorer, der indeholder hydroflourcaboner også kaldet HFC-gasser, som er gasser med en direkte negativ drivhusgaseffekt.

Alt efter, hvor mange patienter, der kan skifte til de gasfrie pulverinhalatorer, kan projektet mindske en del af den klimabelastning, der stammer direkte fra de skadelige drivhusgasser i inhalatorer.

Projektet støttes med godt 2 mio. kr. fra regionens klimapulje.

Region Syddanmark undersøger mulighederne for at omlægge lungesyge patienters behandling med spray-inhalatorer (Pressurised Metered- Dose Inhaler, pMDI) til en mere bæredygtig behandling med pulver-inhalatorer (Dry Powder Inhalers, DPI), uden at gå på kompromis med behandlingens virkning. Ifølge Lungeforeningen er der ca. 350.000 danskere, der lider af astma, mens omkring 110.000 til 130.000 danskere er i medicinsk behandling for KOL.

APPFWU01V