Skip til primært indhold

Regionen stiller krav til emballagen

Pap og plastik findes i store mængder på sygehusene, for alle de varer og produkter, som Region Syddanmark køber, er pakket ind i emballage. Men takket være de fælles nordiske emballagekriterier, som regionen har været med til at udarbejde, bliver mængden af emballage mindre, og emballagen bliver nemmere at sortere til genanvendelse.

Når regionen køber ind, bliver der stillet høje krav til produkternes kvalitet, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed. Der bliver også stillet grønne krav.

Det betyder, at regionen – når en vare eller et produkt skal i udbud – for eksempel kan stille krav til produkternes miljø- og klimaaftryk, krav om miljømærker som for eksempel svanemærket, krav om genanvendelse eller krav om at mindske indholdet af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Medskaber af fælles nordiske krav

Siden 2022 har regionen kunnet stille grønne krav til den emballage, som produkterne er pakket ind i.

Sammen med de øvrige danske regioner og samarbejdspartnere fra de nordiske lande har Region Syddanmark nemlig udviklet fælles nordiske krav til emballage. Helt mundret hedder kravene: Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig emballage til produkter i sundhedssektoren.

Kriterierne sikrer, at:

·         Leverandørerne minimerer mængden af emballage,

·         Der bruges mindre miljøbelastende materialer til emballagen

·         Materialerne fra emballagen er nemmere at genanvende.

Kriterier gør en forskel

Kriterierne kommer i spil, når regionen har udbud eller køber ind. Alene i Region Syddanmark bliver der hvert år købt varer og tjenesteydelser for ca. 10 mia. kr., og der er mere end 100.000 produkter i regionens sortiment.

Alle varer, som regionen modtager, er pakket ind i emballage, der ofte består af forskellige plasttyper, der gør det vanskeligt at sortere og genanvende. Derfor er emballagekriterierne med til at gøre en forskel i forhold til at reducere mængden af emballage, og gøre emballagen mere bæredygtig.

Allerede nu har kriterierne i hele Danmark været anvendt i udbud med en kontraktsum, der nærmer sig 1 milliard kroner.

Markedet bakker op 

Kriterierne er blevet godt modtaget af markedet, hvor bl.a. Lif – Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien og den internationale organisation Healthcare Without Harm bakker op om indsatsen. 

I begyndelsen af 2023 blev Region Syddanmark sammen med Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Danske Regioner, og Amgros A/S nomineret til prisen Verdens Bedste Indkøber 2022 for deres fælles indsats for mindre emballage i sundhedsvæsenet

Fra gulv til loft er det store centrallager ved Odense Universitetshospital fyldt med varer, som bliver brugt på sygehuset. Alle produkter er pakket ind i emballage, der skal bortskaffes.

Et lager med plads til store mængder 

Centrallageret ved OUH modtager hver dag 600 pakker og 120-150 paller med varer, der alle er pakket ind i emballage.

De nye fælles nordiske krav til emballage er med til at sikre, at der bruges mindre emballage til varerne, og at emballagen bedre kan genbruges.

I centrallagerets 1.000 m2 store lagerrum opbevares alt lige fra bleer og håndklæder til engangshandsker og saftevand. Varerne, som centrallageret opbevarer, bliver brugt af sygehusafdelinger på enten Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, Nyborg Sygehus eller Ærø Sygehus.

APPFWU01V