Skip til primært indhold

Patienter får grønnere narkose

Bedøvelse og Intensivafdelingen samt sygehusapoteket på Esbjerg og Grindsted Sygehus vil ikke længere bruge den mest klimaskadelige anæstesigas. I stedet skal patienterne bedøves med en anæstesigas, der både er bedre for klimaet og også billigere.

Ét af de steder på sygehusene, der står for et stort CO2-aftryk, er operationsgangen. Det skyldes, at de anæstesigasser, der bliver brugt som bedøvelsesmiddel, når en patient skal opereres, er drivhusgasser, der er skadelige for klimaet.

Der bruges primært to forskellige anæstesigasser på de danske sygehuse. De hedder desfluran og sevofluran, og de er begge klare, farveløse væsker, som fordamper ved stuetemperatur. Ved indånding kan anæstesigasserne bruges til at lægge en patient i narkose, så patienten kan gennemgå operationen uden smerter og uden bevidsthed.

Frigiver drivhusgasser til atmosfæren

Både desfluran og sevofluran indeholder fluorerede kulbrinter, der udskilles fra patientens vejrtrækning og frigives til luften og atmosfæren. Her bidrager de til drivhuseffekten, dvs. de øger atmosfærens evne til at holde på jordens overskudsvarme, hvilket fører til klimaforandringer og global opvarmning.

Desfluran er knap 20 gange værre end sevofluran

De to anæstesigasser virker lige godt, men desfluran er i klimasammenhæng ildeset, fordi den er næsten 20 gange mere skadelig end sevofluran.

Hvor desfluran er 2540 gange mere skadelig end CO2, er sevofluran kun 130 gange mere skadelig end CO2, og forskellen betyder, at desfluran har en mere langvarig negativ effekt på klimaet.

Projekt vil udfase den mest skadelige anæstesigas

Derfor vil Region Syddanmark i et nyt projekt helt undgå at bruge desfluran på operationsgangene. I første omgang er projektet afgrænset til Bedøvelse og Intensivafdelingen samt sygehusapoteket på Esbjerg og Grindsted Sygehus, der skal skifte fra desfluran til sevofluran og sikre, at udfasningen af desfluran sker uden at gå på kompromis med kvaliteten i behandlingen.

Planen er at udfase desfluran på alle Region Syddanmarks sygehuse, og her er Esbjerg og Grindsted Sygehus via dette projekt i gang. Sygehus Lillebælt har allerede udfaset desfluran, og flere sygehuse er på vej. Slutmålet er at nedbringe CO2-aftrykket, der stammer fra brug af anæstesigasser på hospitalerne i Region Syddanmark.

Både billig og drøj i brug

Ud over den store klimagevinst vil de syddanske sygehuse også kunne spare penge. Sevofluran er nemlig mere potent end desfluran. Det betyder i praksis, at der skal bruges betydeligt mindre mængder sevofluran til at bedøve en patient end desfluran. Oven i det skal lægges, at sevofluran er billigere end desfluran, og derfor forventer regionen at opnå en økonomisk besparelse ved at udfase desfluran.

APPFWU01V