Skip til primært indhold

Hospice går til kamp mod medicinspild

Hospice Sydvestjylland må hver uge sende flere bæreposer med medicin til destruktion. Nyt projekt skal bringe spildet ned.

Foto af Pernille Tandrup Nielsen, der er kvalitets- og udviklingssygeplejerske på Hospice Sydvestjylland. Pernille står foran en blå glasmosaik

Pernille Tandrup Nielsen er kvalitets- og udviklingssygeplejerske på Hospice Sydvestjylland og pakker hver uge den medicin, som skal sendes til destruktion. Nu skal hun være med til at bringe spildet ned.

To til tre bæreposer fyldt med medicinpakker. Så meget medicin sender Hospice Sydvestjylland i gennemsnit hver uge til destruktion gennem apoteket på Esbjerg Sygehus. Medicinen tilhører de patienter, der er afgået ved døden, mens de var indlagt på hospicet, forklarer Pernille Tandrup Nielsen, der er kvalitets- og udviklingssygeplejerske på Hospice Sydvestjylland:

- Når man bliver indlagt på et hospice, skal man medbringe den medicin, man har fået ordineret på et ambulatorium eller af en privatpraktiserende læge, og som man tager til daglig. Det kan godt dreje sig om en del, for mange patienter tager flere forskellige præparater. Hvis patienten dør, mens han eller hun er indlagt hos os, så skal vi ifølge reglerne for lægemidler destruere medicinen – også selvom medicinen ligger i ubrudte pakninger.

Medicin sendes til destruktion

Reglerne gælder, uanset hvilken type medicin der er tale om, også selvom der er andre patienter indlagt på hospicet, der bruger de samme præparater. Derfor har Hospice Sydvestjylland en aftale om at indlevere medicinen fra afdøde patienter til sygehusapoteket på Esbjerg Sygehus, som så sørger for at bortskaffe medicinen på lige fod med øvrigt medicinaffald fra sygehuset.

Pernille Tandrup Nielsen pakker hver uge den medicin, der skal sendes til destruktion. Det er ofte medicin til behandling af kroniske sygdomme, fx hjertemedicin, inhalationspræparater, diabeteslægemidler samt smertestillende. Det kan også være præparater, der bruges til at forebygge sygdomme, fx kolesterolsænkende lægemidler og lægemidler mod knogleskørhed samt vitamin- og mineralpræparater.

Klimaet betaler

Pernille Tandrup Nielsen forstår reglerne, men hun ærgrer sig over spildet:

- Da vi ikke ved, om medicinen har været opbevaret ved den rette temperatur eller hygiejne hjemme hos patienterne, må vi af hensyn til patientsikkerheden ikke give medicinen til andre patienter. Men destruktion af medicin kommer med en pris, for der er en stor miljø- og klimapåvirkning, når medicinen produceres og transporteres, og også hvis det slet ikke bliver brugt, men ender med at blive bortskaffet og brændt som risikoaffald.

Kortlægning skal føre til mindre spild

Livsvigtig medicin bør ikke gå til spilde og heller ikke belaste klimaet unødigt. Derfor er Hospice Sydvestjylland gået med i et projekt, der skal give viden om medicinspildet og de klimamæssige konsekvenser, der er relateret til spildet, fortæller Pernille Tandrup Nielsen:

- I en periode på tre måneder skal vi sortere patienternes medbragte medicin, så den ikke er blandet sammen med den medicin, som hospicet selv udskriver. Det handler om at finde ud af, hvad der kasseres, hvor meget og hvorfor. Vi håber, projektet gør os klogere på, hvordan vi kan nedbringe spildet.

Samarbejder med Odense Universitetshospital og sygehusapoteket på Esbjerg Sygehus

Projektet er et resultat af et godt samarbejde mellem Hospice Sydvestjylland, Farmakologi på Odense Universitetshospital, Sygehusapoteket Esbjerg Sygehus, Enhed for lindrende behandling på Esbjerg Sygehus og Syddansk Sundhedsinnovation. Bæredygtig medicin er et af regionens fokusområder, og Odense Universitetshospital er udpeget til at drive og lede projekter og indsatser, der kan mindske klimabelastningen fra lægemidler, herunder medicinspild.

Projektet på Hospice Sydvestjylland skal bl.a. undersøge, hvilke typer medicin der skal destrueres. Mængderne og størrelsen på pakningerne samt de aktuelle priser skal undersøges. Derudfra udregnes også de klimamæssige effekter relateret til spildet.

Projektet vil desuden se på, om der kan ses nogle sammenhænge mellem patienternes køn, alder og indlæggelsestid, samt hvor de er henvist til hospice fra. Formålet er at udarbejde konkrete forslag til nedbringelse af det identificerede medicinspild.

Et eksempel på indsats kunne være, at man ser på, om det kan undgås, at en patient får ordineret medicin, lige inden en indlæggelse på hospice. Hvis patienternes privatpraktiserende læge eller sygehuslægerne kan undgå at udskrive præparater, som er overflødige i sidste del af livet, fx lægemidler, der nedsætter kolesterol, kalktabletter eller D-vitamin, kan medicinspild nedbringes direkte.

Den viden, som projektet giver Hospice Sydvestjylland, skal udbredes til andre hospices og til de syddanske kommuner og sygehuse, hvor patienter får pleje i deres sidste tid. Det vil bidrage til at mindske medicinspild og klimaaftrykket fra lægemidler i hele regionen. Målet er 10 pct. mindre medicinspild.

 

APPFWU01V