Skip til primært indhold

Kulturmidlerne

Region Syddanmarks arbejde på kulturområdet er en del af den regionale udviklingsstrategi 2024-2027, "Sammen om fremtidens Syddanmark". Regionsrådet har årligt afsat ca. 8 mio. kr. til kulturområdet. Kulturmidlerne kan støtte aktiviteter, der bidrager til at understøtte udvikling af kultur i Region Syddanmark. Foruden regionens puljer, kan kulturaktører også søge de regionale kunstfonde, som medfinansieres af Region Syddanmark.

Kulturpuljen

En del af midlerne kan søges til initiativer, der understøtter den Regionale udviklingsstrategi.

Midlerne udmøntes gennem ansøgningsrunder til kulturpuljen.

Temapuljer

En del af midlerne er desuden reserveret til strategiske tematiserede indsatser, hvor der udmeldes specifikke temaer, som regionsrådet beslutter løbende.

Lige nu er der en temapulje åben om kultur og trivsel med ansøgningsfrist den 1. september 2024. Du kan læse nærmere om temapuljen samt den ordinære kulturpulje her (PDF).

Ansøgningsfrister

Der er 1-2 årlige ansøgningsfrister til kulturmidlerne, som løbende bliver offentliggjort her på siden.

Den næste ansøgningsfrist til Kulturpuljen samt til Temapuljen om kultur og trivsel er den 1. september 2024. 

Ansøgningsmateriale:

Her kan du hente ansøgningsskemaet for kulturpuljen

Her kan du hente budget- og regnskabsskema for kulturpuljen (Excel)

Her kan du hente revisionsinstruks for kulturpuljen (PDF)

Her kan du hente standardvilkår for kulturpuljen (PDF)

Du kan læse mere om krav, kriterier og prioriteringer i kulturstrategien i menuen nedenfor. I menuen i venstre side kan du læse om de projekter, som har modtaget tilskud fra kulturpuljen tidligere.

Her kan du hente afrapporteringsskemaet for midler tildelt før 1. juli 2020 (Word)

Her kan du hente afrapporteringsskemaet for midler tildelt efter 1. juli 2020 (Word)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lotte R. Videbæk på tlf. 2920 1747 eller på Lrv@rsyd.dk, Aksel Andersen på tlf. 2920 1780 eller på Aksel.andersen@rsyd.dk  eller Helene Mikkelsen på tlf. 2920 1979 eller på Helene.Mikkelsen@rsyd.dk 

Ansøgningsvejledning 

Som hjælp til at ansøge kulturpuljen kan du med fordel læse vores ansøgningsvejledning. Vejledningen giver et overblik over, om du er en støtteberettiget ansøger, hvilke udgiftstyper du kan søge støtte til, hvilke krav og kriterier dit projekt vurderes efter. Du kan også se regler om revision og markedsafsøgning. Du kan læse ansøgningsvejledningen her.

De Regionale Kunstfonde

Region Syddanmark medfinansierer Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond med hver 250.000 kr. årligt. Fondene skal fremme kunst- og kulturlivet uden for Region Hovedstaden, hovedsageligt i områder med få lokale kunst- og kulturtilbud, til fordel for borgere, der i dag har langt til sådanne. Formålet opnås ved at yde støtte til konkrete samarbejder med lokal forankring og ved at stimulere kunstnerisk produktion. Der ydes også støtte til større tværkunstneriske samarbejdsprojekter, som vurderes økonomisk bæredygtige, nytænkende og af høj kunstnerisk kvalitet, og som har potentiale til at skabe kunstnerisk aktivitet for og med borgere og brugere.

Du kan læse mere om kunstfondene, herunder ansøgningsfrister, kriterier, ansøgningsmateriale mv. på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ved at følge dette link.

Nyheder om puljer mv.

Hvis du ønsker løbende information i din mailboks om nye regionale eller europæiske puljer, events, konkrete projektmuligheder, ny viden mv., så bliv en del af vores fælles mailingliste/netværk med Det Syddanske EU-kontor. Du kan tilmelde dig kulturnetværket ved at sende en mail til Anna Jørgensen på ajo@southdenmark.eu  

Kontakt Kulturteamet

Lotte Rosing Videbæk

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201747

Aksel Andersen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201780

Helene Mikkelsen (Orlov)

Specialkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


APPFWU01V