Skip til primært indhold

Kulturmidlerne

Regionsrådets kulturstrategi er en del af den regionale udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark. Regionsrådet har årligt afsat ca. 8 mio. kr. til kulturområdet i regionen. Kulturmidlerne kan støtte aktiviteter, der bidrager til at understøtte udvikling af kultur i Region Syddanmark, og som bidrager til at opfylde målene i kulturstrategien "En attraktiv og oplevelsesrig region".

Kulturpuljen

En del af midlerne kan søges til initiativer, der understøtter det regionale mål 3 om at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, fx syddansk verdensarv og grænseområdets særlige historie og egenart.

Du kan læse mere om målet på side 11 i kulturstrategien ”En attraktiv og oplevelsesrig region”.

Midlerne udmøntes gennem ansøgningsrunder til kulturpuljen. 

Tematiske indsatser

En del af midlerne er desuden reserveret til strategiske tematiserede indsatser, hvor der udmeldes specifikke temaer, som regionsrådet beslutter løbende.

Senest har der været ansøgningsfrist til temapuljen Kultur i landdistrikter og mindre byer, hvor regionsrådet har afsat 3,5 mio. kr. til nye projekter inden for området. Læs mere om temapuljen (PDF)

Ansøgningsfrister

Der er 1-2 årlige ansøgningsfrister til kulturmidlerne, som løbende bliver offentliggjort her på siden.

Seneste ansøgningsfrist til Kulturpuljen og temapuljen var den 1. september 2022 

Ansøgningsmateriale:

Her kan du hente budget- og regnskabsskema for kulturpuljen (Excel)

Her kan du hente revisionsinstruks for kulturpuljen (PDF)

Her kan du hente standardvilkår for kulturpuljen (PDF)

Du kan læse mere om krav, kriterier og prioriteringer i kulturstrategien i menuen nedenfor. I menuen i venstre side kan du læse om de projekter, som har modtaget tilskud fra kulturpuljen tidligere.

Her kan du hente afrapporteringsskemaet for midler tildelt før 1. juli 2020 (Word)

Her kan du hente afrapporteringsskemaet for midler tildelt efter 1. juli 2020 (Word)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lotte R. Videbæk på tlf. 2920 1747, Aksel Andersen på tlf. 2920 1780 Aksel.andersen@rsyd.dk eller på lrv@rsyd.dk eller Helene Mikkelsen på tlf. 2920 1979 eller på Helene.Mikkelsen@rsyd.dk 

Nyheder om puljer mv.

Hvis du ønsker løbende information i din mailboks om nye regionale eller europæiske puljer, events, konkrete projektmuligheder, ny viden mv., så bliv en del af vores fælles mailingliste/netværk med Det Syddanske EU-kontor. Du kan tilmelde dig kulturnetværket ved at sende en mail til Helene Mikkelsen på hbm@rsyd.dk    

Kontakt Kulturteamet

Lotte Rosing Videbæk

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201747

Aksel Andersen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201780

Helene Mikkelsen

Specialkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201979
APPFWU01V