Skip til primært indhold

Pilotering af MYRE (More Youths Realize Emerging Technologies)

Pilotprojektet vil udvikle og afprøve undervisningsforløb med udgangspunkt i morgendagens teknologier (ET). Projektets formål er at tilpasse undervisningen til den teknologiske udvikling og derigennem bibringe flere unge kompetencer, som efterspørges af de videregående uddannelser og erhvervslivet. I sidste ende forventer projektet at flere unge vil søge en uddannelse inden for ET.

Projektets indsats og hovedaktiviteter


Projektets parter har en oplevelse af, at der er et stort skel mellem den undervisning i ET, som foregår i grundskolen og gymnasiet og de kompetencer, som efterspørges på de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Projektet vil derfor sætte fokus på, hvordan teknologierne kan implementeres i de eksisterende læringsmål for uddannelserne gennem udvikling og afprøvning af 10 undervisningsforløb. Nogle af forløbene ligger på HHX/HTX eller grundskolerne, mens resten vil være brobygningsforløb, hvor eleverne får indblik i de muligheder, som ET åbner op for på deres videre uddannelsesvej.

Fælles for alle forløb er, at forståelsen af og tilgangen til ET er ensartet og tilpasset de kompetencer, som efterspørges på de videregående uddannelser og i erhvervslivet, så eleverne oplever større gennemsigtighed i forhold til, hvad der kræves af kompetencer. Med udgangspunkt i den nyeste viden fra SDU, inddrages følgende teknologier; Metaverse, Maritime Teknologier, Kunstig Intelligens og Kvanteteknologi.

Forventede resultater

  • 90% af de deltagende elever skal kunne udpege karrieremuligheder, hvor ET indgår og forholde sig til ETs relevans for eget karrierevalg.
  • Mellem 70% og 80% kan reflektere over anvendelsen og betydningen af ET og redegøre for egen digital produktion med inddragelse af ET.

Parter

  • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
  • UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Rantzausmindeskolen og Haahrs Skole

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 og fik den 24. april 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 506.043 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V