Skip til primært indhold

Faglig læsning for alle

Projektets formål var at øge HF-elevernes læsekompetencer, da læsning er en forudsætning for læring i gymnasiet.

I de senere år er der kommet mere fokus på elevers læseevner som et område, der er behov for at arbejde selvstændigt med i undervisningen. Læseforskning peger på, at gymnasielærere ikke kan forudsætte så stærke læsekompetencer som tidligere, men er nødt til at træne og tale om læsning sammen med deres elever som en del af undervisningen. Derfor ønskede Rosborg Gymnasium & HF at sætte fokus på deres HF-elevers læsekompetencer.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets indsats var indledende og afsluttende screening af HF-elevernes læseevner, kursus for lærergruppen, så lærerne kunne udvikle undervisningsmaterialet til modulerne i faglig læsning og kursus for eleverne i faglig læseteknik. Modulerne er udviklet af Rosborgs lærere i fællesskab. Det har bevirket, at der er udviklet et fælles sprog blandt Rosborgs lærere om faglig læsning, og at læsning i højere grad er blevet noget, som Rosborgs lærere taler om.

Eleverne har haft et modul om ugen til at læse lektier med deres lærere i alle fag, hvor lærerne har vist og trænet med eleverne, hvordan man konkret læser i faget: Hvad gør man før, under og efter, man har læst. I løbet af projektet blev antallet af læsemoduler dels reduceret og i nogle tilfælde ændret til integreret lektielæsning i undervisningen.

Beskrivelsen af projektet og det i projektet udviklede undervisningsmaterialer findes på projektets hjemmeside og i denne podcast, fortæller Rosborgs læsevejledere om projektet. Podcasten findes på Nationalt Videnscenter for Læsnings hjemmeside. I foråret 2022 inviterede Rosborg Gymnasium & HF en konference ”Læsning på ungdomsuddannelserne”. I konferencen deltog ca. 100 personer fra hele landet.

Resultater

Projektets vigtigste fund har været, at hvis man vil arbejde med faglig læsning, kan man gøre følgende:

  • Stilladsere lektier: Det gøres tydeligt for elever, hvordan man forventer eleven læser sin lektie.
  • Træne læsning: Læreren læser højt med eleverne i undervisning, og der tales om, hvordan man læser i faget.
  • Tale om læsning: Der sker mange misforståelser om læsning, fordi lærerens forventninger sjældent svarer til elevens forudsætninger. Dem kan man komme til livs ved løbende at tale om læsning i undervisningen.

Parter

  • Rosborg Gymnasium og HF

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden august 2019 til juni 2022 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 977.666,58 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V