Skip til primært indhold

På forkant med fællesskaberne

Formålet med projektet ”På forkant med fællesskaberne” er at øge elevernes trivsel ved at understøtte fællesskaberne i klasserne, så elever oplever øget tilhør til egen klasse og samtidig oplever, at konflikter og uhensigtsmæssige gruppedynamikker bliver håndteret i tide på bedst mulig vis.

Projekt ”På forkant med fællesskaberne” udvikler handlingsorienterede værktøjer, som klæder undervisere/kontaktlærere på til løbende at være opsøgende/afdækkende på elevernes klassefællesskaber. Projektet klæder underviserne på til at arbejde med fællesskabet i klasserne og håndtere eventuelle udfordringer med mobning, eksklusion og utrygge fællesskaber. Det er hermed hensigten, at færre elever ønsker klasseskift, mistrives eller er fraværende pga. manglende inkluderende fællesskaber i klassen.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets overordnede indsats består i at udvikle konkrete værktøjer og tilgange til at afdække og håndtere mobning og utrygge fællesskaber. Underviserne klædes på til at arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber for eleverne – også når fællesskabet går skævt.

I et samarbejde mellem Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og de deltagende uddannelsesinstitutioner udvikles bl.a.:

Et værktøj som mere systematisk kan afdække uhensigtsmæssige klassedynamikker tidligere.
En redskabskasse/guide/håndbog med konkrete metoder, som undervisere og mentorer kan bruge, når udfordringer med uhensigtsmæssige klassedynamikker skal afhjælpes.

Forventede resultater

Forventede resultater for eleverne:

 • 90 % af de deltagende elever oplever sig som en del af et trygt klassefællesskab.
 • 80 % af de deltagende elever oplever, at mentorer/undervisere arbejder aktivt med relationerne i klassen.
 • Færre elever søger klasseskift grundet et dårligt socialt miljø i klassen (Baseline for søgning om klasseskift 2021/2022: 25).
 • Færre elever afbryder uddannelsen grundet et dårligt socialt miljø i klassen (baseline for frafald 2020/2021: 78 og baseline 2021/2022: 94).

Forventede resultater for underviserne:

 • 75 % af de deltagende undervisere oplever, at værktøjerne er praksisnære, brugbare og konkrete.
 • 75 % af de deltagende undervisere oplever sig bedre klædt på til at undersøge gruppedynamikkerne i klassen.
 • 75 % af de deltagende undervisere oplever sig bedre klædt på til at håndtere udfordringer med uhensigtsmæssige gruppedynamikker, utrygge fællesskaber og mobning i klassen.
 • 75 % af de deltagende undervisere synes, at materialet bidrager til et godt klassemiljø.

Parter

 • TietgenSkolen HHX
 • Svendborg HHX og HTX
 • Sct. Knuds Gymnasium
 • Mulernes Legatskole
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø

Periode og tilsagn

Projektperiode: 17. april 2023 – 31. december 2026

Regionsrådet har den 24. april 2023 besluttet at yde et tilskud på 1.916.874,60 kr. til projektet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af projektets samlede støtteberettigede udgifter.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V