Skip til primært indhold

Fremskudt trivselsberedskab

Formålet med ”Fremskudt trivselsberedskab” har været at iværksætte en omfattende trivselsindsats på ungdomsuddannelserne for at få flere af de sårbare og frafaldstruede unge til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

I dag er der et stort frafald blandt sårbare unge med forskellige psykiske sygdomme som eksempelvis ADHD, angst, socialfobi eller blandt unge som har sociale, personlige og økonomiske problemer.

Projektets indsats og hovedaktiviteter 

Projektet har på forskellig vis arbejdet med at skabe en trivselskultur på skolerne. Der er etableret et trivselsberedskab med en specialiseret trivselsmedarbejder på hver skole, og der er etableret samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner om sårbare unge.

Hertil har lærerne været på kursus hos blandt andet PsykInfo og fået viden om unges psykiske sundhed og trivsel og redskaber til at håndtere sårbare elever, så de lettere bliver inkluderet i undervisningen, fagligt og socialt.

I projektet har sårbare unge også fået et individuelt vejlednings- og coachingforløb for at styrke deres mulighed for at mestre egen hverdag. Og endelig har der været gruppeaktiviteter for sårbare unge. 

Resultater 


Projektet har været påvirket af COVID, men det er alligevel lykkes at styrke skolernes trivselskultur og at fastholde frafaldstruede elever. 1548 elever har modtaget individuel støtte i projektet og 436 medarbejdere har deltaget i opkvalificering. Det har været særligt virkningsfuldt, at så mange medarbejdere på tværs af skolerne har deltaget i samme kursus hos PsykInfo. Flere medarbejdere giver udtryk for, at det er en stor fordel at mange forskellige typer medarbejdere (undervisere, trivselsmedarbejdere, kommunale medarbejdere mv.) har fået målrettet viden om redskaber til fastholdelse af målgruppen. Dette hjælper til, at der på tværs af medarbejdere på skolen og i kommunen bliver skabt en fælles referenceramme, når man omtaler målgruppen.

Det vurderes, at trivselskulturen vil leve videre på skolerne efter projektperioden. Særligt kurserne, hvorigennem underviserne er blevet opmærksomme på at 'læse den unge', se tegn på mistrivsel og hjælpe eleven, bidrager til et fortsat fokus på trivsel. Hertil er det lykkes flere skoler at finde midler til at have en trivselsmedarbejder også efter projektperioden. 

Se projektets hjemmeside: https://www.trivselsberedskab.dk/

Parter

 • Rybners
 • Varde Handelsskole
 • Esbjerg kommune
 • Varde kommune
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Svendborg kommune
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia kommune
 • Middelfart kommune
 • IBC
 • Kolding kommune
 • Hansenberg
 • Haderslev Handelsskole
 • Haderslev kommune
 • EUC Syd
 • BC Syd
 • Sønderborg kommune
 • Sønderborg Statsskole
 • Alssundgymnasiet
 • Campus Vejle.

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden oktober 2018 til december 2021. Projektets samlede udgifter beløb sig til 25.293.135,58 kr., hvoraf de 5.000.000 kr. (svarende til 23%) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V