Skip til primært indhold

Mestringsprojektet

Projektet har til formål at styrke Rødkilde Gymnasium og Fredericia Gymnasiums elevers mestringskompetencer, så eleverne kan tage livet på sig og være med til at bidrage til egen og klassefælleskabets trivsel med hjælp fra ansvarlige og kompetente undervisere.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Rødkilde og Fredericia Gymnasium oplever, at gymnasierne de seneste år har anvendt flere ressourcer på understøttende funktioner som fx mentorer og skolepsykologer, samt at flere elever ønsker at flytte klasse pga. mistrivsel. Rødkilde Gymnasium og Fredericia Gymnasium oplever, at lærerne, som primært er faglærere, mangler redskaber til at kunne forstå og arbejde med at styrke elevernes mestringskompetencer for derigennem at kunne være med til at styrke elevernes trivsel og klassefællesskaber

Eleverne vil opleve at den eksisterende undervisning udvikles, og at der afprøves nye didaktiske og pædagogiske tiltag med udgangspunkt i principperne for ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret tilgang inden for mental sundhedsfremme samt ny forskning om unges trivsel, bl.a. Center for Ungdomsforsknings begreb om ”Ny udsathed”. Underviserne klædes på med den nye viden, og skal deltage i aktionslæringsforløb, hvor de i teams skal udvikle og afprøve didaktiske og pædagogiske tiltag i undervisningen.

Forventede resultater

  • 15 % færre omvalg mht. klasse, studieretning/fagpakke mv.
  • 80 % af eleverne oplever, at projektet har været med til at give dem nogle kompetencer til at arbejde med og tage ansvar for egen og klassens trivsel.
  • 80 % af eleverne oplever at være i stand til at håndtere livsudfordringer – at tage ansvar for eget liv.
  • 95 % af eleverne oplever at være en del af et fællesskab.
  • 80 % af de involverede lærere oplever, at de er blevet bedre til at arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer for derigennem at kunne bidrage til elevernes trivsel. 

Parter

  • Rødkilde Gymnasium
  • Fredericia Gymnasium

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til december 2025 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.392.954,60 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V