Skip til primært indhold

SSH-kompetencer i fokus

Projektet havde til formål at sikre flere faglærte social- og sundhedshjælpere (SSH-kompetencer) i Esbjerg og Fanø Kommuner. SOSU Esbjerg er i samarbejde med de to kommuner lykkedes med at gentænke social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH-uddannelsen), så eleverne nu oplever et bedre læringsmiljø med mere praksisnær undervisning og en større vekselvirkning mellem skole- og oplæringsforløb.

Det har resulteret i flere uddannelsesaftaler med kommunerne, og at færre elever falder fra uddannelsen.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet har profileret SSH-uddannelsen ved hjælp af film, podcast og artikler. Projektets indsatser og resultater er desuden blevet formidlet bredt til SOSU-skoler og undervisere via netværksmøder og lignende.

I projektperioden blev SSH-uddannelsens opbygning tilpasset for fire projekthold, svarende til ét ud af to hold på fire optag (ca. 80 elever i alt), så eleverne på disse hold bl.a. oplevede en større vekselvirkning mellem skole- og oplæringsforløb. Siden oktober 2022 har alle hold fulgt den nye uddannelsesplan.    

For at styrke det praksisnære undervisningsmiljø på skolen har SOSU Esbjerg som en del af projektet udviklet ”Solhaven”, der er et simuleret plejehjem. Derudover er der bl.a. udviklet overgangsaktiviteter mellem skole- og oplæringsperioder, ligesom læringsmålene for hhv. skole- og oplæringsperioder er blevet forenet.    

Endelig har undervisere og oplæringsvejledere deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på, hvordan man skaber et godt læringsmiljø for eleverne og bedst understøtter deres personlige udvikling.

Udvalgte resultater

  • Andelen af indgåede uddannelsesaftaler på SSH-uddannelsen i forhold til dimensioneringen er øget fra 84% i 2019 til 111% i 2023.
  • Det samlede frafald på de 4 projekthold var 16 % mod de generelle 25% procent i 2019. 
  • Antallet af uddannede SSH’ere i Esbjerg og Fanø kommuner er steget fra 49 i 2019 til 71 i 2023 (31 %).

Projektet blev desuden evalueret af en ekstern partner. Evalueringsrapporten kan fremsendes efter henvendelse.

Parter

  • SOSU Esbjerg
  • Esbjerg Kommune
  • Fanø Kommune

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 15. december 2020 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.227.211,80 kr.

Kontakt

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU01V