Skip til primært indhold

Pejlemærker for fastholdelse og rekruttering

Syv personalepolitiske pejlemærker sætter en fælles retning for den videre udvikling af vores sygehuse som gode arbejdspladser. Målet er at fastholde og rekruttere medarbejdere og sikre et godt arbejdsmiljø og en god opgaveløsning i fremtiden. Udviklingen af pejlemærkerne er sket i tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere i Region Syddanmarks Hovedudvalg.

Pejlemærker skal styrke arbejdsmiljø og trivsel

De syv personalepolitiske pejlemærker udgør en fælles ramme for vores indsats for at være en god arbejdsplads med høj trivsel og god opgaveløsning til gavn for patienter og borgere. 

Alle pejlemærker har til formål at styrke arbejdsmiljø og trivsel, da løbende forbedringer af arbejdsmiljøet og trivslen på regionens sygehuse er afgørende for vores evne til at kunne fastholde og rekruttere nye kolleger. 

Både medarbejdere og ledere i Region Syddanmarks Hovedvalg har samarbejdet om at udvikle pejlemærkerne. 

De syv pejlemærker

Det gør vi ved at:

 • styrke relationer og arbejdsfællesskaber i organisationen
 • styrke samarbejdet om patienten
 • skabe mere tid til kerneopgaven blandt andet ved hjælp af den Syddanske Forbedringsmodel
  sikre en god introduktion og onboarding af nye medarbejdere
 • sikre, at alle medarbejdere har en tæt dialog med sin nærmeste leder omkring motivation og muligheder for faglig udvikling
 • skabe synlige karriere- og udviklingsveje
  arbejde aktivt med livsfasepolitikken (herunder senior arbejdsliv) og det rummelige arbejdsmarked

Det gør vi ved at:

 • arbejde med vagtudtynding gennem fleksibel arbejdstilrettelæggelse og brede arbejdsfællesskaber
 • prioritere, at vagtplanlægningen opleves som gennemsigtig og retfærdig
 • prioritere, at medarbejderne har indflydelse på planlægningen af deres vagter
 • stræbe efter at planlægge vagter 8 uger frem
 • sætte en målsætning om, at alle medarbejdere, som går i vagt, tilbydes stillinger, hvor man ikke går i vagt oftere end hver 3. weekend

Det gør vi ved at:

 • tænke tværfaglighed og samarbejde mellem faggrupperne ind i organiseringen af opgaven
 • arbejde med den bedste anvendelse af relevante faggruppers kompetencer for at møde patientens behov
 • sætte fokus på fagligheden og kompetenceudvikling både
  tværfagligt og hos de enkelte faggrupper

Det gør vi ved at:

 • sikre, at flest muligt medarbejdere, som arbejder med for eksempel udvikling, kvalitet, uddannelse, forskning og koordination, også har arbejdstid i klinikken
 • prioritere kliniknær forskning til gavn for patienten

Det gør vi ved at:

 • give studerende og elever veltilrettelagte og praksisnære praktikker
 • sikre, at studerende og elever bliver en del af det faglige og sociale praksisfællesskab
 • give studerende og elever mere ansvar i takt med at de udvikler deres kompetencer og selvstændighed i opgaveløsningen
 • forberede studerende og elever på den kliniske uddannelse på, at de kan komme til at indgå i en tværfaglig og døgnbemandet afdeling

Det gør vi ved at:

 • sikre relevant kompetenceudvikling af vores ledere
 • prioritere understøttelsen af funktionsledere
  sikre det rette ledelsesspænd
 • skabe ledelsestilstedeværelse på tværs af vagter

Det gør vi ved at:

 • forpligte os på at italesætte værdien af et MED-samarbejde baseret på gensidig tillid og respekt og med så tidlig inddragelse som muligt
 • udvikle MED-udvalgenes arbejdsform i en dynamisk og fleksibel retning
 • organisere LMU’erne så arbejdet er nærværende for medarbejderne i det pågældende område
 • sikre en god introduktion til arbejdet i MED-systemet
 • tænke forbedringsarbejde ind i MED-systemet med henblik på at skabe konkrete løsninger på konkrete arbejdsmiljøproblemer
 • udvikle MED-efteruddannelsen, således at den giver udvalgsmedlemmerne en række værktøjer til at løse konkrete udfordringer i MED-systemet
APPFWU01V