Skip til primært indhold

Klagevejledning og klager over andre forhold

Hvis du ønsker at klage over den behandling eller pleje, du har fået i Region Syddanmark, kan du få hjælp til at sikre, at klagen kommer det rigtige sted hen.

Patientvejlederne kan hjælpe dig, hvis du vil klage

Medarbejderne i Region Syddanmark bestræber sig på at yde patienterne den bedste behandling og pleje. Vi sætter kvaliteten i højsæde og arbejder på at skabe tryghed i behandlingen på vores sygehuse og i psykiatrien.

Hvis der alligevel opstår situationer, hvor du overvejer at klage, kan du få hjælp til at sikre, at klagen kommer det rigtige sted hen.

Patientvejlederne kan også hjælpe dig med at komme i dialog med det sundhedspersonale, du har været i kontakt med.

Flere slags klager

Hvis du ønsker at klage over forhold på sundhedsområdet, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Indholdet af din klage afgør, hvor du skal sende klagen hen.

Der skelnes mellem:

Som patient har du mulighed for at klage over den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

Du kan klage over sundhedsfaglig behandling

Sundhedsfaglig behandling dækker bl.a. over:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt
 • Lægeerklæringer.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget f.eks. på et sygehus eller hos din praktiserende læge eller tandlæge. Styrelsen afgør, om der er grundlag for at give kritik.

Sådan klager du

Ønsker du at klage, skal du udfylde et digitalt klageskema. 

Du kan læse mere om dine klagemuligheder og finde link til det relevante skema på Borger.dk

Når du udfylder klageskemaet, skal du tage stilling til, om det er et behandlingssted eller konkret(e) sundhedsperson(er), der evt. skal modtage kritik. 

Find uddybning og vejledning på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

Det er et lovkrav at klager skal indgives digitalt. Der er dog visse undtagelser fx for borgere, der er undtaget digital post, eller hvis man ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema pga. alder, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Det er styrelsen for Patientklager, der afgør om man kan fritages, og de kan kontaktes på tlf. 72 33 05 00.

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf.: 76 63 14 90 for hjælp og vejledning.

Behandler ikke erstatningssager

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler ikke sager om erstatning. 

Besøg Patienterstatningens hjemmeside, hvis du ønsker at søge erstatning.

Tilbud om dialog

Når du klager over en sundhedsfaglig behandling, bliver du tilbudt en dialog, hvor du kan få en forklaring på det forløb, du ønsker at klage over og stille spørgsmål til forløbet.

Læs mere om tilbud om dialog

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener, dine rettigheder som patient er blevet tilsidesat. Du kan klage over en række forskellige forhold. 

Klager over afgørelser fra kommunen

Du kan blandt andet klage over:

 • Udstedelse af sundhedskort
 • Valg af sygesikringsgruppe
 • Valg af læge.

Du kan læse mere om de forskellige klagemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. 

Klager over afgørelser fra sygehuset eller regionen

Du kan blandt andet klage over: 

 • Befordringsgodtgørelser i forbindelse med undersøgelse og behandling
 • Frit og udvidet sygehusvalg
 • Maksimale ventetider ved livstruende sygdom
 • Tilskud til behandling i udlandet.

Du kan læse mere om de forskellige klagemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. 

Klager over aktindsigt

Du kan blandt andet klage over: 

 • Afslag på aktindsigt
 • Betaling for aktindsigt

Du kan læse mere om de forskellige klagemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. 

Find digitalt klageskema

På Borger.dk kan du læse mere om dine klagemuligheder og finde links til det relevante digitale klageskema.

Det er et lovkrav at klager skal indgives digitalt. Der er dog visse undtagelser fx for borgere, der er undtaget digital post, eller hvis man ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema pga. alder, sygdom eller sprogvanskeligheder. 

Det er styrelsen for Patientklager, der afgør om man kan fritages, og de kan kontaktes på tlf. 72 33 05 00.

Det kan du klage over

 • Serviceniveau
 • Personalets adfærd
 • Fysiske rammer
 • Tilgængelighed
 • Planlægning og koordination
 • Kommunikation

Klage over sygehus

Ønsker du at klage over forhold vedr. et sygehus, skal din klage sendes direkte til sygehusledelsen på det aktuelle sygehus via sygehusets hovedpostkasse.

Se oversigt og kontaktoplysninger over regionens sygehuse.

Du kan klage til Region Syddanmark over en række forskellige forhold, der ligger ud over den behandling, du har fået.

Det kan du klage over

 • Serviceniveau
 • Personalets adfærd
 • Fysiske rammer
 • Tilgængelighed
 • Planlægning og koordination
 • Kommunikation
 • At du er blevet frasagt som patient af din læge

Ønsker du at klage over forhold vedrørende praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, skal du udfylde et skema.

Du kan udfylde skemaet digitalt via link til MitID eller du kan udfylde nedenstående pdf og indsende den til Region Syddanmark.

Digitalt klageskema over praktiserende læge eller praktiserende speciallæge (link til MitID)

Klageskema over praktiserende læge eller praktiserende speciallæge (pdf, 42 kB)

Digitalt klageskema over at du er blevet frasagt som patient af din læge (link til MitID)

Klageskema over at du er blevet frasagt som patient af din læge (pdf)

Pdf-klageskemaerne kan sendes til Region Syddanmarks hovedpostkasse på kontakt@rsyd.dk eller til Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Skal du sende personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du benytter din digitale postkasse fra borger.dk.

Skriv sikkert til Region Syddanmark med Digital post (kræver, at du er logget ind på borger.dk)

Det er vigtigt, at din klage er indsendt senest 6 uger efter, du har oplevet det, du ønsker at klage over.

Digital fuldmagt - hvis du ønsker at klage på vegne af en anden.

Du kan klage til Region Syddanmark over en række forskellige forhold, der ligger ud over den behandling, du har fået.

Det kan du klage over

 • Serviceniveau
 • Personalets adfærd
 • Fysiske rammer
 • Tilgængelighed
 • Planlægning og koordination
 • Kommunikation

Ønsker du at klage over forhold i lægevagten, skal du være opmærksom på, hvornår du henvendte dig til lægevagten.

Besøg i lægevagten mellem kl. 23.00 - 8.00

Var du i kontakt med lægevagten mellem kl. 23.00 - 8.00, skal du sende din klage til ode.fam@rsyd.dk.

Skal du sende personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du benytter din digitale postkasse via borger.dk.

Besøg i lægevagten før kl. 23.00

Var du i kontakt med lægevagten før kl. 23.00, skal du benytte nedenstående skema.

Du kan udfylde skemaet digitalt via link til MitID, eller du kan udfylde nedenstående pdf og indsende den til Region Syddanmark.

Digitalt klageskema over lægevagten (link til MitID).

Pdf-klageskema over lægevagten (pdf, 42 kB)

Pdf-klageskemaet sendes til Region Syddanmarks hovedpostkasse på kontakt@rsyd.dk eller til Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Skal du sende personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du benytter din digitale postkasse via borger.dk

Det er vigtigt, at din klage er indsendt senest 6 uger efter, du har oplevet det, du ønsker at klage over.

Digital fuldmagt - hvis du ønsker at klage på vegne af en anden.

Det kan du klage over

 • Serviceniveau
 • Personalets adfærd
 • Fysiske rammer
 • Tilgængelighed
 • Planlægning og koordination
 • Kommunikation

Ønsker du at klage over forhold vedrørende praktiserende fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor eller psykolog skal du udfylde et skema.

Digitalt klageskema over praktiserende fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor eller psykolog.

Skal du sende personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du benytter din digitale postkasse via borger.dk.

Det er vigtigt, at din klage er indsendt senest 6 uger efter, du har oplevet det, du ønsker at klage over.

Digital fuldmagt - hvis du ønsker at klage på vegne af en anden.

Du kan klage til Region Syddanmark over en række forskellige forhold, der ligger ud over den behandling, du har fået.

Det kan du klage over

 • Serviceniveau
 • Personalets adfærd
 • Fysiske rammer
 • Tilgængelighed
 • Planlægning og koordination
 • Kommunikation

Ønsker du at klage over forhold vedr.  praktiserende tandlæge eller tandlægevagten, skal du sende din klage til Styrelsen for Patientklager. 

Du kan læse mere om klager vedr. tandlæger på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Klager vedr. andre sundhedsfaglige forhold sker til Styrelsen for Patientklager via borger.dk.

Hjælp og vejledning

Du kan få hjælp til at finde vej i klage- og erstatningsspørgsmål hos patientvejlederne i Region Syddanmarks Patientkontor. Patientvejlederne kan også hjælpe dig med at udforme klagen.

Patientvejlederne har tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt, hvis du ønsker det.

Find kontaktoplysninger på patientvejlederne og Patientkontoret.

 

APPFWU01V