Skip til primært indhold

Sådan fjernes forureningen

Her kan du læse mere om, hvordan regionen vil arbejde for at fjerne forurening og forbedre vandkvaliteten i Grindsted Å.

Region Syddanmark er ved at få screenet forskellige metoder, der kan bidrage til at rense den komplekse forurening, der strømmer ud i Grindsted Å. 

Screeningsarbejdet skal sammen med resultatet af de igangværende undersøgelser munde ud i et forslag til en oprensningsløsning. 

Oprensningsløsningen forventes klar til test i mindre skala i løbet af 2024 med henblik på en fuldskalaløsning i 2025. 

APPFWU01V