Skip til primært indhold

Sundhedsplanlægning

Sundhedsplanlægning arbejder med en bred vifte af planlægnings- og udviklingsopgaver indenfor sundhedsvæsenet, patienttransport, det præhospitale område og sundhedsberedskabet. Patientkontoret og Den Regionale Visitation er ligeledes vigtige funktioner i Sundhedsplanlægning.

Sygehusplanlægning

Sundhedsplanlægning varetager sagsbehandling, planlægnings- og udviklingsopgaver vedrørende regionens fire somatiske sygehusenheder, Psykiatrisygehuset samt Friklinikken, herunder fx.

  • Specialeplanlægning og faglig udvikling, herunder Region Syddanmarks Sundhedsplan, Fødeplan, Akutplan og Sundhedsberedskabsplan
  • Kræft- og hjerteområdet
  • Sygehusbehandling i EU/EØS-lande, herunder ansøgning om tilskud eller refusion af udgifter samt sagsbehandling af forhåndsgodkendelser
  • Udrednings- og behandlingskapacitet, herunder garantiklinikker og samarbejde med private sygehuse.
  • Udmøntning af nationale initiativer

Det præhospitale område og sundhedsberedskabet

Sundhedsplanlægning varetager sagsbehandling, planlægnings- og udviklingsopgaver vedr. ambulancedrift, akutlægebiler, akuthelikopter, liggende sygetransport og frivillige førstehjælpere. Samt udarbejdelse af  Region Syddanmarks Sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsplanlægning varetager desuden planlægning og koordinering vedrørende sundhedsberedskabet, som aktiveres i forbindelse med beredskabshændelser, fx større ulykker og ekstraordinære hændelser, og har det daglige driftssamarbejde med AMK-vagtcentralen.

Siddende patienttransport

Sundhedsplanlægning varetager administration vedrørende den siddende patientbefordring og kørselsgodtgørelse, herunder fx. klagesagsbehandling og kontakt til trafikselskaber. Driften varetages i samarbejde med sygehusenhederne.

Patientkontoret

Vores patientvejledere sidder klar til at hjælpe dig, hvis du som patient eller pårørende har brug for information, vejledning og rådgivning i forhold til sundhedssystemet.

Sådan kontakter du Patientkontoret

Den Regionale Visitation

Er du blevet tilbudt en undersøgelse eller behandling, som ligger langt ude i tiden, kan Den Regionale Visitation muligvis hjælpe dig med en hurtigere tid.

Sådan kontakter du Den Regionale Visitation

Hovedpostkasser i afdelingen

Send sikker mail vedr. sygehusbehandling i udlandet via borger.dk (vælg: sygehusbehandling-EUrefusion@rsyd.dk)

Medarbejdere i Sundhedsplanlægning

Helene Vestergaard

Afdelingschef

Sundhedsplanlægning


29201359

Birgit Skovsbo

Afdelingssekretær

Sundhedsplanlægning


29201249

Eva Gad Søndergaard

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


29201853

Gitte Jørgensen

Præhospitalschef


24969353

Helene Jul Rathcke

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21669220

Jan Hermansen

Chefkonsulent

Sundhedsplanlægning


30697992

Jeanette Thorsgaard

Regnskabsmedarbejder

Sundhedsplanlægning


20448204

Julie Lunde

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


30662955

Karina Ersted Christensen (pt. på barsel)

AC-medarbejder

Sundhedsplanlægning


24787260

Linda Walther Skjøth

Administrativ medarbejder

Sundhedsplanlægning


24787260

Malene Jeppesen

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21570551

Maria Frank

Chefkonsulent

Sundhedsplanlægning


24757311

Martin Grum-Nymann

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21570554

Mette Kjær Hansen

Administrativ medarbejder

Sundhedsplanlægning


Mie Lykkeberg

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


23440804

Morten Jakobsen

Specialkonsulent

Sundhedsplanlægning


21570529

Morten Hansen

Overlæge

Sundhedsplanlægning


21541651

Morten Hestbech

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


29201417

Rasmus Nymand Nielsen

AC-medarbejder

Sundhedsplanlægning


23629682

Rikke Winther Strunge

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21598219

Solveig Hansen

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21598479

Ulrik Strehle

Beredskabskoordinator

Sundhedsplanlægning


21359920
APPFWU01V