Skip til primært indhold

Vand og Jord

Vand og Jords primære opgave er kortlægning og håndtering af jord- og vandforureninger i Region Syddanmark. Herunder arbejdet med de store generationsforureninger som Grindsted og Kærgaard Klitplantage.

Primære opgaver for Vand og jord

Afdelingen for Vand og jord har følgende primære opgaver:

  • Kortlægning og risikohåndtering samt myndighedsbehandling jf. Jordforureningsloven, herunder pesticidindsatsen.
  • Udvikling af indsatsen på klimatilpasningsområdet i samarbejde med afdelingen for Klima og Ressourcer.
APPFWU01V