Skip til primært indhold

Ret til hurtig udredning

Hvis du er henvist til udredning på et sygehus i din bopælsregion - eller på et af regionens samarbejdssygehuse - skal regionen udrede dig inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt. 

Udredning inden for 30 kalenderdage

I dit indkaldelsesbrev fra sygehuset, kan du læse om dine rettigheder. Hvis du er henvist til udredning på et sygehus i din bopælsregion - eller på et af regionens samarbejdssygehuse - skal regionen udrede dig inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt. Et samarbejdssygehus er et offentligt eller privat sygehus, som inddrages med henblik på at varetage regionale sygehusopgaver.

Sådan beregnes tidsfristen

Udredningen er afsluttet, når mistanken om sygdom kan af- eller bekræftes, og en evt. behandling kan tilbydes. Udredningen kan indeholde flere forskellige undersøgelser. Tidsfristen for udredning beregnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen. Udredningen skal danne grundlag for sygehusets vurdering af dit behandlingsbehov efterfølgende.

Hvis det ikke er fagligt muligt at udrede indenfor 30 dage, skal der laves en plan til dig

Hvis det ikke er fagligt muligt at udrede dig indenfor 30 kalenderdage, skal sygehuset udarbejde og udlevere en plan til dig. Planen skal indeholde tider og steder over dit videre udredningsforløb. Planen skal du modtage indenfor 30 kalenderdage.

I nogle situationer kan det være svært for afdelingen på forhånd at vurdere, hvilke undersøgelser der skal til for at finde ud af, hvad du fejler. Hvis det er tilfældet, indeholder planen evt. kun en tid til din næste undersøgelse.

Region Syddanmark tilbyder hurtig udredning på garantiklinik

Hvis afdelingen på det sygehus, som du er henvist til, ikke kan udføre udredning, er der mulighed for at få udført udredningen på en garantiklinik.

En garantiklinik er en afdeling på et af regionens sygehuse, hvor patienter kan behandles eller udredes, hvis afdelingen man primært er henvist til ikke har mulighed for at udføre behandlingen eller udredningen.

Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, hvis du ikke kan udredes inden for de 30 dage, og om der er en garantiklinik, du kan kontakte for at blive udredt inden for 30 dage.

Udredning på privathospital

Hvis du ikke kan blive udredt inden for 30 kalenderdage på et af bopælsregionens sygehuse - eller på et af regionens samarbejdssygehuse - kan du have ret til at blive udredt på et privathospital. Rettigheden hedder udvidet frit sygehus.

Få overblik over dine muligheder til at blive udredt på privat hospital.

Dette vil også fremgå af dit indkaldelsesbrev og med oplysning om, hvor du skal henvende dig, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.  

APPFWU01V