Skip til primært indhold

Oprensning af forureninger

Oprensning af forurening sker som led i Region Syddanmarks arbejde med at sikre at der ingen risiko er for menneskers sundhed og for miljøet. Kortlægningen af grunde sikrer at forureninger ikke bliver glemt ved fx fremtidige byggerier. Regionen prioriterer den offentlige indsats mod forureninger der kan udgøre den største risiko mod en bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, vandværk, værdifuldt grundvand eller målsat overfladevand.

Oprensning af forureninger

Når vi har undersøgt en forurening, vurderer vi, om den udgør en risiko for mennesker og miljø. Vi fjerner forureninger, hvis de er en risiko for grundvand, boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser. Vi fjerner kun den del af forureningen, som udgør en risiko. En grund kan derfor stadig være kortlagt som forurenet, efter vi har oprenset den.

Vi prioriterer løbende, hvilke grunde, der skal renses op. De værste forureninger bliver oprenset først. Mange grundejere må derfor vente længe på en oprensning. I mellemtiden rådgiver vi grundejere og lejere om, hvordan de kan mindske den sundheds­mæssige risiko ved at bo på en forurenet grund.

Andre muligheder

Hvis du ikke vil vente på, at regionen oprenser grunden, har du to muligheder:

  • Ansøge om optagelse i værditabsordningen.
  • Du kan vælge at oprense grunden selv.

Som ejer af en forurenet grund kan du vælge at betale for en oprensning, hvis du gerne vil have, at grunden ikke længere er kortlagt som forurenet. Det kan også være et krav, at du selv renser op, hvis du fx ønsker at bygge på grunden.

Inden du går i gang, er det en god ide at inddrage regionen tidligt i processen, så du kan sikre dig, at regionens krav om dokumentation bliver overholdt.

Inden du går i gang med at fjerne forureningen, skal du også have en §8-tilladelse og en bygge- og gravetilladelse fra kommunen.

Når forureningen er fjernet, skal du sende en rapport til kommunen og regionen. Rapporten skal beskrive det udførte arbejde - bl.a. en beskrivelse af, hvor meget jord, der er fjernet og dokumentation for, at den forurenede jord er kørt til deponering på et godkendt sted. Rapporten er normalt skrevet af det rådgivende firma, som har hjulpet dig med arbejdet.

Kortlægningen annulleres, hvis al forurening er fjernet i forbindelse med projektet. Hvis der stadig er forurening på grunden efter projektet er slut, bliver grunden ved med at være kortlagt. Det er regionen, som vurderer, om grunden fortsat skal være kortlagt eller ej.

APPFWU01V