Skip til primært indhold

Syddanske fødeafdelinger omdanner klimaskadelig lattergas til harmløs luft

Fødende kvinder, der får smertestillende lattergas, bliver snart en del af en effektiv klimaindsats i Region Syddanmark. Regionsrådet har bevilliget 7 mio. kr. til tre anlæg, der kan suge den brugte og klimaskadelige lattergas på regionens fødestuer op og omdanne den til harmløst kvælstof og almindelig luft.

Lattergas er meget velegnet til smertelindring ved fødsler, fordi det virker med det samme, er nemt at tage, og det forsvinder hurtigt ud af kroppen igen uden at give bivirkninger. Men lattergas er en drivhusgas, der skader klimaet, og derfor vil Region Syddanmark sikre, at lattergassen ikke havner i atmosfæren.

Det gør mildt sagt nas at føde en baby, og derfor tilbyder regionens fødeafdelinger smertestillende lattergas til fødende kvinder med kraftige veer. I 2023 forbrugte og udledte Region Syddanmark 5.200 kg lattergas.

Lattergas skal ikke havne i atmosfæren

Men lattergas er en stærkt klimaskadelig gasart, når det kommer ud i atmosfæren. Det er næsten tre gange så skadelig som CO2, og regionens forbrug af lattergas svarer til en CO2-udledning på 1.550 tons CO2 pr. år.

Derfor har regionsrådet på deres møde 24. juni 2024 bevilliget 7,35 mio. kr. til etablering af helt særlige destruktionsanlæg på regionens tre største fødeafdelinger, der ligger på Esbjerg og Grindsted Sygehus i Esbjerg, Sygehus Lillebælt i Kolding og på Odense Universitetshospital/Nyt OUH.

Anlæg skal spalte lattergas til ufarlige gasarter

De tre anlæg skal opsamle den brugte lattergas og destruere den, så den ikke havner i atmosfæren, hvor den bidrager til den globale opvarmning.

Helt konkret bliver den brugte lattergas suget ind i destruktionsanlægget, og ved hjælp af en brændselscelle og katalysator sker der en kemisk proces, hvor den klimaskadelige lattergas spaltes til den ufarlige gasart nitrogen og oxygen, som er helt almindelig luft. Teknikken ændrer intet på den kliniske håndtering på fødestuerne.

Atmosfæren skånes for 1.200 tons CO2 om året

Når de tre anlæg er installeret på fødestuernes rørførte systemer, vil Region Syddanmark kunne reducere CO2-udledning fra forbruget af lattergas med 1.200 tons CO2e/år.

På Nyt OUH vil anlægget blive en del af installationen af det centrale lattergasanlæg til fødeafdelingens 14 fødestuer. Indtil Nyt OUH tages i brug, vil man installere og bruge anlægget på OUH.

Metoden er velafprøvet og har bl.a. været anvendt på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital. Siden april 2024 har destruktionsanlæg opsamlet lidt mere end halvdelen af de to ton lattergas, der årlig bruges på fødestuerne.

Drivhusgas og klimaaftryk

Lattergas er en drivhusgas. En stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren medvirker til drivhuseffekten og temperaturstigninger, der ændrer på klimaet på kloden.

Der findes forskellige drivhusgasser, men de tre mest skadelige drivhusgasser er:

  • Kuldioxid (CO2)
  • Metan (CH4)
  • Lattergas (N20).

De enkelte drivhusgasser bidrager forskelligt til drivhuseffekten, og for at kunne måle den samlede udledning, omregner man til en fælles enhed kaldet CO2-ækvivalent. Et kg lattergas belaster klimaet svarende til 298 kg CO2.

Region Syddanmarks klimaaftryk refererer til den mængde drivhusgasser, som kommer fra aktiviteten på sygehusene og de sociale institutioner. Regionens seneste klimaregnskab viser, at regionens sygehusdrift og øvrige aktiviteter i 2023 førte til en samlet udledning på ca. 690.000 ton CO2. Det er 93.000 ton mindre CO2 end i 2020.

Region Syddanmark kan ved at installere de tre anlæg på fødestuernes rørførte systemer, reducere CO2-udledningen fra forbruget af lattergas med 1.200 tons CO2e/år.

Målet er, at Region Syddanmark skal have reduceret sit samlede klimaaftryk med mindst 35 pct. inden 2030 i forhold til 2020. Det svarer til en reduktion på omkring 250.000 ton CO2.

APPFWU01V