Skip til primært indhold

Regionsrådsformandens kalender

Regionsrådsformandens kalender Se regionsrådsformand Stephanie Loses kalender og rejseudgifter. Åbenhedsordningen omfatter alene aktiviteter som regionsrådsformand i Region Syddanmark.

2023

3. januar Møde i Sundhedsklynge Fyn
6. januar Region Syddanmarks nytårskur for samarbejdspartnere
9. januar Ny regional udviklingsstrategi 2024: møde med kommunerne i Sønderjylland
9. januar Politisk styregruppe Nyborg
10. januar Ny regional udviklingsstrategi 2024: Inspirationsmøde for borgere
11. januar Forretningsudvalget
12. januar Ny regional udviklingsstrategi 2024: inspirationsmøde for borgere
13. januar Sydtalent 2023, kick off
16. januar Møde i Sundhedsklynge Lillebælt
16. januar MF møde Fyn
16. januar Møde i Sundhedsklynge Sønderylland
17. januar Regional udviklingsstrategi 2024: dialogmøde med samarbejdspartnere
18. januar Møde i det særlige udvalg for fastholdelse og rekruttering
18. januar Borgermøde, Middelfart
23. januar Regionsrådsmøde
24. januar Y’s Mens Club, Esbjerg, oplæg
25. januar Regional udviklingsstrategi 2024: dialogmøde med samarbejdspartner
26. januar Oplæg for Regionsældreråd
1. februar Møde i Sundhedsklynge Sydvestjylland
1. februar Orienterende regionsrådsmøde
2. februar Deltage i DM i Skills
6. februar Møde i Sundhedssamarbejdsudvalget
7. februar Kommunekontaktudvalget
7. februar Politisk styregruppe for Himmark Strand
8. februar Forretningsudvalget
10. februar Politisk styregruppe bilateralt samarbejde mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune
27. februar Møde i rådgivende udvalg – Dansk-Tysk samarbejde
27. februar Regionsrådsmøde
28. februar Politisk styregruppe Ærø samarbejdet
28. februar Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv
1. marts Styregruppe for videregående uddannelser til Esbjerg Kommune
1. marts Oplæg Lions Løgumkloster
2. marts Danske Regioner - bestyrelsesmøde
7. marts Dommerkomite Frivillighedspris
7. marts Møde i Sundhedsklynge Sønderjylland
8. marts Konference, Kræftens Dag, oplæg
8. marts Ældresagen i Gråsten, oplæg
14. marts Ekstraordinært regionsrådsmøde
14. marts Budgetseminar
15. marts Forretningsudvalget
20. marts Besøg på OUH af erhvervsminister Morten Bødskov og folketingsmedlem Trine Bramsen
21. marts 1. spadestik på Nymarksvej, autismetilbud i Fredericia
21. marts 1. spadestik Nyborg Sundhedshus
22. marts Regionsældrerådet, oplæg
24. marts Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv
25. marts Dansk selskab for klinisk onkologi
27. marts Regionsrådsmøde
29. marts Danske Regioner - bestyrelsesmøde
29. – 30. marts Danske Regioner – regionernes politiske topmøde
11. april Politisk styregruppe Samdrift Tønder
11. april Politisk Sundhedsklynge Fyn
12. april Forretningsudvalget
16. – 19. april Studietur for regionsrådet
20. april Møde med regeringsdelegation fra Slesvig-Holsten, underskrift af handlingsplan 2023-2024
21. april Kommunekontaktudvalget
24. april MF møde Fyn
24. april Regionsrådsmøde
27. april Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv
2. maj Politisk styregruppe Nyborg Sundhedshus
3. maj Danske Regioner, bestyrelsesmøde
8. maj Sundhedssamarbejdsudvalget
8. maj Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark
9. maj Oplæg ved Læringsseminar for ledere og medarbejdere i Region Syddanmark
10. maj Forretningsudvalget
10. maj Orienterende regionsrådsmøde
17. maj Politisk møde i Sundhedsklynge Sydvestjylland
22. maj Regionsrådsmøde
22. maj Politisk styregruppe Middelfart Nærhospital
24. maj Hospital Automation Summit 2023, byde velkommen
25. maj Uddeling af Frivillighedspris
26. maj Rådgivende udvalg – Dansk-Tysk samarbejde
30. maj Politisk styregruppe mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune
1. juni Offentliggørelse af program for Klimafolkemøde i Middelfart
2. juni Politisk styregruppe Varde Sundhedshus
3. juni Stafet for livet, Fredericia
7. juni Forretningsudvalget
10. juni Danske Årsmøder i Sydslesvig
14. juni Danske Regioner, bestyrelsesmøde
15. juni Folkemøde på Bornholm
19. juni Regionsrådsmøde
20. juni Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv
21. juni Budgetseminar
26. juni Sundhedsklynge Sønderjylland
27. juni Politisk styregruppe DK2020

2022

6. januar Orienterende regionsrådsmøde
10. januar Ekstraordinært møde i forretningsudvalget
10. januar Regionsrådet
12. januar Forretningsudvalget
14. januar National konference: Sundhed i landdistrikterne
17. januar Årlig opfølgning på klimasamarbejdsaftaler om kollektiv trafik
19. januar Politisk følgegruppe Grindsted
24. januar Regionsrådet
25. januar Oplæg KFUM og K – Week 4 You
   
3. februar String Political Forum meeting
3. februar Borgermøde om anbefalinger til nye sundhedsundersøgelser i Grindsted
7. februar Politisk følgegruppe Grindsted
9. februar Forretningsudvalget
10. februar Danske Regioner - bestyrelsesmøde
21. februar Styregruppe DK2020
22. februar Oplæg for Aabenraa Inner Wheel
23. februar Klimafolkemøde, Advisory Board
23. februar Politisk styregruppe Nyborg
25. februar Rådgivende udvalg – Dansk-Tysk samarbejde
25. februar Afskedsreception for Erik Buhl, tidl. Borgmester i Varde Kommune
28. februar Regionsrådsmøde
28. februar Orienterende regionsrådsmøde
1. marts Politisk styregruppe Fredericia
2. marts Dommerkomite Frivillighedspris
2. marts Politisk følgegruppe Himmark Strand
7. marts Politisk styregruppe Ærø samarbejdet
8. marts Sundhedskoordinationsudvalget
8. marts Regionshuset seniorklub, oplæg
9. marts Styregruppe for videregående uddannelser i Esbjerg
9. marts Rotary Rødekro, oplæg
10. marts Åbning af Forskningsenheden for Almen Praksis i Esbjerg, oplæg
11. marts Kommunekontaktudvalget
14. marts Konference – Sundhedsprofil, oplæg
15. marts Budgetseminar
16. marts Budgetseminar
16. marts Forretningsudvalget
21. marts UC Syd, bestyrelsesmøde
21. marts Netværksmøde Business Forum Kolding, oplæg
22. marts Regionsældrerådets årsmøde, oplæg
23. marts Konference – forud for Danske Regioners Generalforsamling
23. marts Danske Regioner, bestyrelsesmøde
24. marts Danske Regioner, generalforsamling
24. marts Danske Regioner, bestyrelsesmøde, konstituering
28. marts Regionsrådsmøde
30. marts Oplæg for FH sektioner
31. marts Møde med miljøminister om Grindstedforureningen
6. april Forretningsudvalget
7. april Bestyrelsesmøde, Danske Regioner
20. april Møde med miljøministeren om Grindstedforureningen
20. april Fejring af jubilæum for grænsedragningen ved grænsen ved Rønsdam/Nyhus
25. april Regionsrådsmøde
29. april Oplæg for Ældre Sagen Aabenraa
2. maj MF møde Fyn
2. maj URS Topledermøde 2022
3. maj Et Sundere Syddanmark – finale i gymnasiepanelet
3. maj Borgermøde i Grænselandet
4. maj Erindringsparlamentet, Kieler Kulturforum
5. maj Bestyrelsesseminar i Danske Regioner
6. maj Bestyrelsesmøde i Danske Regioner
9. maj Afsluttende borgermøde på Ærø – projekt ”Sundt for dig”
10. maj Uddeling af Frivillighedspris
11. maj Politisk følgegruppe Grindstedforureningerne
11. maj Forretningsudvalget
11. maj Orienterende regionsrådsmøde
12. maj Interreg – dansk/tysk kick off Korsør
12. maj SLF folkemøde
16. maj Oplæg for det regionale organisationssamarbejde
16. maj Sundhedskoordinationsudvalget
17. maj Klimafolkemøde, advisory board
17. maj Erhvervsnetværk – Royal Oak Erhvervsklub, oplæg
18. maj Et Sundere Syddanmark, finaleshow
20. maj Rådgivende udvalg Dansk-Tysk samarbejde
23. maj Åbningstale Demensdage
23. maj Regionsrådsmøde
24. maj ICI22 – International konference for tværsektorielt samarbejde
28. maj Letbane åbning
31. maj Paneldebat Deloitte
8. juni Forretningsudvalget
9. juni Danske Regioner - bestyrelsesmøde
12. juni Danske Årsmøder i Sydslesvig
13. juni Borgermøde optageområde for det samlede OUH, Assens
14. juni Fejring af ny profil og etablering af Daghospital Grindsted
15. juni Fejring af ibrugtagning af fælles blodprøvetagningsrum på Sygehus Lillebælt
16. – 17. juni Folkemøde på Bornholm
20. juni Regionsrådsmøde
21. juni Kick off – flere syddanske på cykel
21. juni Borgermøde optageområde for det samlede OUH, Svendborg
22. juni Budgetseminar
22. juni Borgermøde optageområde for det samlede OUH, Nyborg
23. juni Styregruppe DK2020
27. juni Rejsegilde Steno Diabetes Center
30. juni Cykeltopmøde
30. juni Tour de France, reception og gallamiddag
1. juli DGI Landsstævne
3. juli Tour de France arrangementer i Vejle
9. august Oplæg for patientforeninger
15. august 1. spadestik, Psykiatrien i Nyt OUH
16. august Sundhedssamarbejdsudvalget
17. august Forretningsudvalget
17. august Budgetseminar
18. august Bestyrelsesmøde, Danske Regioner
22. august Regionsrådsmøde
23. august Offentliggørelse af nyt innovativt uddannelsesprojekt i Esbjerg
23. august Indlæg OK Klubben Esbjerg
24. august Rådgivende udvalg – Dansk-Tysk samarbejde
26. august Kommunekontaktudvalget
1. september Deltage i Klimafolkemøde i Middelfart
1. september Officiel åbning af lægeuddannelsen på Sydvestjysk Sygehus
2. september Deltage i Klimafolkemøde i Middelfart
4. september Deltage i Åbent Hospital, Sønderborg Sygehus
6. september Styregruppen for videregående uddannelser, Esbjerg
7. september Indvielse af udvidelse af Haderslev Sundhedscenter
9. september Kick off for Sundhedssamarbejdsudvalget og de politiske sundhedsklynger
9. september Grønt samarbejdsudvalg
9. september Politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen
10. september Gallaforestilling og souper i anledning af Dronningens 50 års regeringsjubilæum
14. september Forretningsudvalget
15. september Energiens Folkemøde i Esbjerg
20. september Indvielse af den nye PET/CT scannerbygning på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
26. september Regionsrådsmøde
26. september Sundhedsklynge Lillebælt
29. september Bestyrelsesmøde i Danske Regioner
30. september Interreg projekt ”Perspektiv Region” - videohilsen
3. oktober 1. spadestik i Kærgård med miljøminister
4. oktober Politisk klyngemøde Sundhedsklynge Sydvestjylland
4. oktober Politisk klyngemøde Sundhedsklynge Fyn
11. oktober DK2020 politisk partnerskabsgruppe
12. oktober Forretningsudvalget
14. oktober Sundhedssamordningsudvalget
25. oktober Politisk klyngemøde Sundhedsklynge Sønderjylland
26. oktober Klimafolkemøde Advisory Board
26. oktober Orienterende regionsrådsmøde
27. oktober Bestyrelsesmøde i Danske Regioner
31. oktober Tale ved Research Week, Odense
31. oktober Regionsrådsmøde
3. november Deltage i konference Sundhed for alle
3. november Oplæg Sygehus Sønderjylland
4. november Oplæg OUH
8. november Besøg hos SSW og delstatsregeringen i Kiel
8. november Politisk styregruppe Middelfart
10. november Deltage i WHINN 2022 – videnfestival for sundheds- og velfærdsteknologi
15. november Deltage i URS Topledermøde
16. november Forretningsudvalget
17. november Studietur SDEO’s ejerkreds
21. november Rådgivende udvalg – dansk-tysk samarbejde
23. november Politisk styregruppe Samdrift Tønder
24. november Bestyrelsesmøde, Danske Regioner
28. november Regionsrådsmøde
28. november Politisk styregruppe Fredericia
6. december Kommunalt møde om svær overvægt
7. december Forretningsudvalget
8. december Sundhedssamarbejdsudvalget
9. december Oplæg for Altingets sundhedsnetværk
12. december Indvielse af køkken på Det nye OUH
15. december Bestyrelsesmøde i Danske Regioner
19. december Regionsrådsmøde
20. december Politisk følgegruppe Himmark Strand
21. december Politisk styregruppe Middelfart

2021

4. november Politisk følgegruppe Grindsted
6. november Deutscher Tag – overbringe en hilsen
9. november Politisk styregruppe Ærø
12. november Karkirurgisk Selskab - åbningstale
18. november Møde i valgbestyrelsen
20. november Møde i valgbestyrelsen
25. november Bestyrelsesmøde UC Syd
29. november Regionsrådsmøde
   

 

 

2. december         Politisk følgegruppe Grindsted                                     
2. december Konstituerende regionsrådsmøde 
3. december Afskedsreception for borgmester Ib Kristensen, Billund kommune
8. december Forretningsudvalget
16. december Bestyrelsesmøde i Danske Regioner
17. december Afskedsreception for borgmester Erik buhl, Varde Kommune
20. december Regionsrådsmøde
   
   
   
   
   
   
APPFWU02V