Skip til primært indhold

Regionsrådsformandens kalender

Regionsrådsformandens kalender Se regionsrådsformand Stephanie Loses kalender og rejseudgifter.

2021

4. november Politisk følgegruppe Grindsted
6. november Deutscher Tag – overbringe en hilsen
9. november Politisk styregruppe Ærø
12. november Karkirurgisk Selskab - åbningstale
18. november Møde i valgbestyrelsen
20. november Møde i valgbestyrelsen
25. november Bestyrelsesmøde UC Syd
29. november Regionsrådsmøde
   

 

 

2. december         Politisk følgegruppe Grindsted                                     
2. december Konstituerende regionsrådsmøde 
3. december Afskedsreception for borgmester Ib Kristensen, Billund kommune
8. december Forretningsudvalget
16. december Bestyrelsesmøde i Danske Regioner
17. december Afskedsreception for borgmester Erik buhl, Varde Kommune
20. december Regionsrådsmøde
   
   
   
   
   
   

2022

6. januar Orienterende regionsrådsmøde
10. januar Ekstraordinært møde i forretningsudvalget
10. januar Regionsrådet
12. januar Forretningsudvalget
14. januar National konference: Sundhed i landdistrikterne
17. januar Årlig opfølgning på klimasamarbejdsaftaler om kollektiv trafik
19. januar Politisk følgegruppe Grindsted
24. januar Regionsrådet
25. januar Oplæg KFUM og K – Week 4 You
   
3. februar String Political Forum meeting
3. februar Borgermøde om anbefalinger til nye sundhedsundersøgelser i Grindsted
7. februar Politisk følgegruppe Grindsted
9. februar Forretningsudvalget
10. februar Danske Regioner - bestyrelsesmøde
21. februar Styregruppe DK2020
22. februar Oplæg for Aabenraa Inner Wheel
23. februar Klimafolkemøde, Advisory Board
23. februar Politisk styregruppe Nyborg
25. februar Rådgivende udvalg – Dansk-Tysk samarbejde
25. februar Afskedsreception for Erik Buhl, tidl. Borgmester i Varde Kommune
28. februar Regionsrådsmøde
28. februar Orienterende regionsrådsmøde
1. marts Politisk styregruppe Fredericia
2. marts Dommerkomite Frivillighedspris
2. marts Politisk følgegruppe Himmark Strand
7. marts Politisk styregruppe Ærø samarbejdet
8. marts Sundhedskoordinationsudvalget
8. marts Regionshuset seniorklub, oplæg
9. marts Styregruppe for videregående uddannelser i Esbjerg
9. marts Rotary Rødekro, oplæg
10. marts Åbning af Forskningsenheden for Almen Praksis i Esbjerg, oplæg
11. marts Kommunekontaktudvalget
14. marts Konference – Sundhedsprofil, oplæg
15. marts Budgetseminar
16. marts Budgetseminar
16. marts Forretningsudvalget
21. marts UC Syd, bestyrelsesmøde
21. marts Netværksmøde Business Forum Kolding, oplæg
22. marts Regionsældrerådets årsmøde, oplæg
23. marts Konference – forud for Danske Regioners Generalforsamling
23. marts Danske Regioner, bestyrelsesmøde
24. marts Danske Regioner, generalforsamling
24. marts Danske Regioner, bestyrelsesmøde, konstituering
28. marts Regionsrådsmøde
30. marts Oplæg for FH sektioner
31. marts Møde med miljøminister om Grindstedforureningen
6. april Forretningsudvalget
7. april Bestyrelsesmøde, Danske Regioner
20. april Møde med miljøministeren om Grindstedforureningen
20. april Fejring af jubilæum for grænsedragningen ved grænsen ved Rønsdam/Nyhus
25. april Regionsrådsmøde
29. april Oplæg for Ældre Sagen Aabenraa
2. maj MF møde Fyn
2. maj URS Topledermøde 2022
3. maj Et Sundere Syddanmark – finale i gymnasiepanelet
3. maj Borgermøde i Grænselandet
4. maj Erindringsparlamentet, Kieler Kulturforum
5. maj Bestyrelsesseminar i Danske Regioner
6. maj Bestyrelsesmøde i Danske Regioner
9. maj Afsluttende borgermøde på Ærø – projekt ”Sundt for dig”
10. maj Uddeling af Frivillighedspris
11. maj Politisk følgegruppe Grindstedforureningerne
11. maj Forretningsudvalget
11. maj Orienterende regionsrådsmøde
12. maj Interreg – dansk/tysk kick off Korsør
12. maj SLF folkemøde
16. maj Oplæg for det regionale organisationssamarbejde
16. maj Sundhedskoordinationsudvalget
17. maj Klimafolkemøde, advisory board
17. maj Erhvervsnetværk – Royal Oak Erhvervsklub, oplæg
18. maj Et Sundere Syddanmark, finaleshow
20. maj Rådgivende udvalg Dansk-Tysk samarbejde
23. maj Åbningstale Demensdage
23. maj Regionsrådsmøde
24. maj ICI22 – International konference for tværsektorielt samarbejde
28. maj Letbane åbning
31. maj Paneldebat Deloitte
APPFWU01V