Skip til primært indhold

Politikernes vederlag og udgifter

Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådspolitikere. Der er regler for, hvad politikerne kan få dækket af udgifter. Se også hvad de enkelte regionsrådspolitikere har fået i vederlag.

Find regionsrådspolitikernes individuelle udgifter til aviser, telefoni, internet, befordring, kurser og konferencer, studieture og udlandsrejser, fraværsgodtgørelse og timedagpenge samt repræsentation. Udgifterne opgøres hvert kvartal og findes under det kvartal, de er betalt.

Der har været afholdt udgifter til arrangementer i 2020, som ikke er blevet gennemført på grund af COVID-19. Disse udgifter fremgår ikke af oversigten over de individuelle udgifter.

 

APPFWU02V