Skip til primært indhold

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Vejledning til, hvordan du søger om en forhåndsgodkendelse af sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Vejledning til, hvordan du søger om en forhåndsgodkendelse

Hent og udfyld ansøgningsskema.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge:

  • kopi af aktuel lægehenvisning til sygehusbehandling
  • en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente flere oplysninger om dine helbredsforhold med videre, som er nødvendige og relevante for at kunne vurdere din ansøgning
  • en beskrivelse fra det udenlandske sygehus/klinik af den behandling, som du ønsker at modtage forhåndsgodkendelse til
  • dato for din behandling på det udenlandske sygehus eller klinik
  • pristilbuddet fra det udenlandske sygehus eller klinik

Det er vigtigt, at du vedlægger alle disse oplysninger for at din ansøgning kan behandles

Bor du uden for Danmark? 

Hvis du ikke bor i Danmark skal du også vedlægge en kopi af dit særlige sundhedskort

Hvornår får du svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse?

Regionen afgør, om du kan få forhåndsgodkendelse til refusion af udgifter senest to uger efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Hvis du ikke har indsendt alle nødvendige oplysninger sammen med ansøgningen, vil vi bede dig om at sende de sidste oplysninger, og udsætter derfor afgørelsen med det antal dage, det tager dig at sende de manglende oplysninger.

Hvis du skal søge på vegne af en anden, skal du udfylde og medsende en fuldmagt til ansøgningen.

Hent fuldmagten, der skal udfyldes og medsendes ansøgningen.

Send ansøgning om forhåndsgodkendelse til:

Forhåndsgodkendelser skal sendes til Region Syddanmark. Du skal sende din ansøgningen om forhåndsgodkendelse, sammen med de bilag som er nævnt i ansøgningsskemaet, til:

Region Syddanmark
Sundhedsplanlægning
Damhaven 12
7100 Vejle

Skriv sikkert til Region Syddanmark. (kræver login med MitID)

 

APPFWU02V