Skip til primært indhold

Speciallæger

Inden for speciallæger I Region Syddanmark er der 14 underspecialer som fx hudlæger, gynækologer, intern medicin, kirurger m.fl. Lægerne er specialiseret i deres område, således at du som borger bliver hjulpet bedst.

Sikringsgruppe 1

Regionen yder vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra den alment praktiserende læge. Øjenlæger og - øre-, næse- og halslæger er undtaget herfor.

Sikringsgru​ppe 2

Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv.

Speciallægehjælp til gr. 2-sikrede ydes på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Hvis din speciallæge vurderer, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret, skal en almen praktiserende læge vurdere dit behov for behandling.

Henvisning​skriterier

Det er den alment praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med, at du bestiller tid hos speciallægen.

Bemærk, at øjenlæger og - øre-, næse- og halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning. 

Valg af speciallæ​ge

Ofte vil den henvisende læge foreslå en speciallægeklinik, men dette er kun vejledende. Det er en patientrettighed frit at kunne vælge den speciallæge, som man ønsker, og der er dermed mulighed for bl.a. at søge hen til klinikken med den korteste ventetid. Du kan også frit vælge blandt landets speciallæger.

Du kan også vælge en speciallæge uden overenskomst med det offentlige, men så skal du selv betale for behandlingen.

Bemærk, i de tilfælde der er tale om lokalaftaler om særlige behandlinger (se efterfølgende afsnit) er det et krav, at behandlingen foregår hos en speciallæge i ens bopælsregion.

Særlige behand​​linger

Region Syddanmark har indgået en række lokalaftaler med enkelte eller grupper af praktiserende speciallæger om at udføre særlige behandlinger. Særlige behandlinger kan fx være sterilisation af mand eller operationer for grå stær.

Mere information:

 

Kontaktperson

Helle Bruun

Specialkonsulent

Praksis


76 63 14 12 Skriv sikkert til Helle Bruun
APPFWU01V