Skip til primært indhold

Borgerne: Sådan får vi Danmarks bedste region

Politikerne i Region Syddanmark har været i dialog med borgerne om, hvordan regionen bliver Danmarks bedste region at bo, leve og arbejde i. Det skete på to møder; 10. januar i Vejen og 12. januar 2023 i Odense. Der kom mange gode idéer på bordet, som var inspiration til den nye regionale udviklingsstrategi.

For at få inspiration til arbejdet med udviklingsstrategien inviterede regionens politikere borgene til at komme med gode idéer. Det skete på to møder – et i Odense og et i Vejen – hvor borgerne blev præsenteret for de emner, som politikerne arbejder med inden for regional udvikling.

Disse emner arbejder regionen med

Det er emnerne ”Klima og ressourcer”, ”Vand og jord”, ”Mobilitet”, ”Uddannelse og kompetencer”, ”Kultur”, ”Sunde levevilkår”, ”Mental trivsel”, ”Udvikling i hele regionen”, ”EU og internationalt” og ”Dansk-tysk samarbejde”.

Efterfølgende kunne deltagerne deltage under de forskellige emner i en DebatCafé, komme med gode idéer og få en snak med regionens politikere.

”Hvis jeg skal have lyst til at blive boende i Region Syddanmark, skal der være et godt studieliv, foreningsliv og fritidsaktiviteter. Et fællesskab omkring aktiviteter. ” Gymnasieelev Marie Ravn Jensen, Katedralskolen i Odense.

”For at unges mentale og fysiske helbred kan forbedres, så synes jeg, at der skal komme et øget fokus på at sætte flere midler af til kulturlivet, som kan være med til at danne fællesskaber.” Gymnasieelev Mille Siig Tybjerg, Katedralskolen i Odense.

”Det, der skal til, er, at vi alle sammen gør en fælles indsats. At vi gør noget imod klimaforandringerne. Her på gymnasiet gør vi en masse med at sortere skrald, har pant-skraldespande, har en Facebookgruppe, hvor vi har salg og bytte af tøj. Det er alt sammen rigtig gode initiativer, men på langt sigt er det ikke helt nok. Det bliver nødt til at være på et højere plan.” Gymnasieelev Emil Petersen, Katedralskolen i Odense.

Vær med til at sætte dit præg på fremtidens Syddanmark

Ud over møderne med borgerne mødtes politikerne også med samarbejdspartnere og kommunerne i regionen.

De mange input, som politikerne fik med sig fra møderne, var med til at forme den nye regionale udviklingsstrategi, som sætter retning for arbejdet med regional udvikling i årene 2024 til 2027.

APPFWU02V