Skip til primært indhold

Læringsløft på tværs

Projektet vil bekæmpe frafald og højne det faglige niveau på ungdomsuddannelserne i Aabenraa Kommune gennem et fælles fokus på motivationsskabende undervisning og dialog. Projektet vil opbygge lærer- og elevfællesskaber på tværs af ungdomsuddannelserne og ønsker at forstærke elevernes stemmer gennem oprettelse af et elevforum.

Et bredere fagligt netværk mellem uddannelsernes studievejledere og UU Aabenraa skal ligeledes understøtte læringscirkler for elevernes overgange mellem uddannelser, samt fælles fokus og sparring vedrørende elevernes fastholdelse og trivsel.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet vil mindske frafaldet og styrke overgangene mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser i Aabenraa i forbindelse med, at elever flytter fra én gymnasial ungdomsuddannelse til en anden. Det vil de gøre ved at styrke samarbejdet på tværs af uddannelserne gennem etablering af lærernetværk, opkvalificering af lærere gennem lærerseminarer på tværs af skolerne (om problembaseret undervisning og motivationsformer) og vejledning på tværs af skolerne.

Lærerne skal på baggrund af opkvalificeringen udvikle og afprøve nye undervisningsforløb i projektklasser på alle skoler for senere at udbrede forløbene i alle klasser. Undervisningsforløbene skal medvirke til, at eleverne oplever problemorienteret og mere motiverende faglig undervisning.

Derudover ønsker projektet at øge elevernes involvering i skolen gennem etablering af et elevforum – ’elevstemmer i Aabenraa’, som går på tværs af skolerne. Eleverne skal bl.a. inddrages i beslutninger vedr. undervisningen samt indholdet på elevseminarer (oplæg for alle elever på 1. årgang på de fire uddannelser).

Projektet forventer, at aktiviteterne vil bidrage til at skabe færre fordomme hos eleverne, og at eleverne oplever mere motiverende undervisning, hvilket i sidste ende skal kunne mindske frafaldet på uddannelserne. 

Forventede resultater:

  • 30 % færre elever frafalder i løbet af elevernes første skoleår (1.G).
  • 75 % af eleverne oplever at have færre fordomme om andre ungdomsuddannelser og unge på andre ungdomsuddannelser
  • 75 % af eleverne, som deltager i projektet, oplever, at undervisningen er mere motiverende.
  • 40 % af alle førsteårselever oplever, at undervisningen er motiverende.

Parter

  • Aabenraa Statsskole
  • IBC Aabenraa (HHX)
  • EUC Syd (HTX Aabenraa)
  • Deutsches Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden marts 2024 til juli 2027 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.931.671,80 kr.

Kontakt

Anne Kjær Christensen (på barsel til 22.8.24)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V