Skip til primært indhold

Voyager - Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg

Projekt Voyager har i et bredt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, kultur- og vidensinstitutioner og erhvervsliv i Region Syddanmark haft fokus på at skabe en bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til scienceuddannelse.

Dette er sket gennem udvikling af naturvidenskabelige undervisningsforløb med fokus på bl.a. feltundersøgelser og laboratorieforsøg udviklet i tæt samarbejde mellem parterne. I undervisningsforløbene introduceredes eleverne for faglige områder og aspekter inden for science og får indblik i de mange facetterede uddannelses- og erhvervsmuligheder, der eksisterer.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet havde som mål at udvikle 10 undervisningsforløb, men det lykkedes at udvikle i alt 12 unikke VOYAGER-forløb, som alle giver et virkelighedsnært perspektiv på krydsfeltet imellem science- og kulturfag. Forløbene ligger alle frit tilgængeligt på www.VOYAGERscience.dk

Derudover gennemførte projektet i den indledende fase en kortlægning af Science-forløb i Region Syddanmark. Kortlægningen viste bl.a., at antallet af udbudte forløb med naturvidenskabeligt islæt var relativt højt, dog var udbuddene ikke jævnt fordelt i regionen, men primært koncentreret omkring de større byer

Endelig gennemførte projektet to kompetenceudviklingskurser for lærere fra de deltagende skoler.

Resultater 

Såvel det tværinstitutionelle samarbejde som selve implementeringen af VOYAGER-tankegangen har været en stor succes.

For de involverede lærere har effekten været, at de har fået øjnene op for netop hvordan kombinationen af fagblokke og brugen af eksterne læringsmiljøer kan give deres undervisning en ekstra dimension og øge konkretiseringen af, ellers vanskeligt tilgængeligt stof. Denne effekt ses på hele elevgruppen, såvel de fagligt stærke som de fagligt svage og såvel de stille, som de energiske elever, profiterer på den øgede konkretisering, som forløbenes tværfaglighed og virkelighedsnære tilgang, bibringer undervisningen.

For de involverede formidlere på kulturinstitutionerne har projekt VOYAGER ligeledes bibragt deres forløb og generelle tænkning en fornyet dybde og nye redskaber. Det giver sig for det første udslag i en øget indtænkning af STEM-fag i museernes udbudte forløb, og for det andet udslag i den måde, hvorpå man tilgår udviklingen af nye formidlings tilbud

Parter

 • Varde Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium
 • Tørring Gymnasium
 • Ansager Skole, Varde
 • Sct. Jacobi, Varde
 • Sønder Otting Skole, Haderslev
 • Pedersmindeskolen, Vejle
 • Museum Sønderjylland
 • Vejlemuseerne
 • Naturama, Svendborg
 • Fjord & Bælt, Kerteminde
 • Vardemuseerne
 • Ørkildskolen, Svendborg
 • Haahrs Skole, Svendborg
 • Hældagerskolen, Vejle
 • Konserveringscenter Vejle

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2018 – juni 2021, og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.623.445 kr.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V