Skip til primært indhold

Spørgsmål/svar om ansøgning om tilskud ved tandbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om tilskud ved tandbehandling i et andet EU/EØS-land

Er du sygesikret i Danmark og har et gyldigt sundhedskort, kan du søge om tilskud til tandbehandling foretaget i et andet EU/EØS-land.

Du kan søge om tilskud ved Region Syddanmark, hvis du er blevet behandlet af en praktiserende sundhedsperson i et andet EU/EØS-land (dog ikke Schweiz).

Vi gør opmærksom på, at vi i øjeblikket har en sagsbehandlingstid på mere end 10 uger.

Det er ikke alle behandlinger som regionen giver tilskud til. Hvis din regning derfor drejer sig om en eller flere af de nedenstående behandlinger, og du er medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du med fordel sende din regning direkte til Sygeforsikring Danmark, så du undgår unødig ventetid hos os.

Du skal i din henvendelse til dem anføre, at du ikke ønsker tilskud fra regionen.

Der ydes ikke tilskud fra regionen til følgende behandlinger:

- implantater
- stifter
- kroner
- broer
- proteser
- bideskinner
- røntgenoptagelse af enkelte tænder
- panoramarøntgen
- bedøvelse
- opbygningsfyldninger/fyldninger på mere end 3 flader
- tandrensning uden forudgående regelmæssig undersøgelse af hele tandsættet

Har du spørgsmål til din ansøgning om tilskud, kan du ringe til tlf. 7663 2063 og tast 1, mandag til fredag fra kl. 9.00 - 14.00.

Spørgsmål om ansøgning af tilskud inden du tager afsted, for at få tandbehandling

Ansøgningsskema - du kan hente ansøgningsskemaet her. Husk: Det er vigtigt, at du i ansøgningsskemaet beskriver, hvilken behandling du modtog.

Disse bilag skal indsendes samlet:

  • Kopi af regningen, hvorpå der fremgår, hvilken valuta regningen er udstedt i samt navn og cpr-nummer på den, der har modtaget behandlingen.
  • Dokumentation for at regningen er betalt i form af stempel fra klinikken eller bankudskrift. Husk: Hvis du ønsker, at din tandlægeregning skal videresendes til Sygeforsikring Danmark, skal du selv skrive det på selve regningen. Først når Regionen har færdigbehandlet sagen, sendes den til viderebehandling hos Sygeforsikringen Danmark.

Ansøgning og bilag skal sendes via digital post i borger.dk.

Log på borger.dk med MitID og send ansøgning samt bilag

Hvis du søger på vegne af en anden, skal du huske at vedlægge en fuldmagt (skabelonen udfyldes og vedlægges ansøgningen).

Hent skabelon til fuldmagt.

Husk at skrive dit cpr-nummer på alle regningerne.

Du kan også sende ansøgningen med almindelig post til:

Region Syddanmark
Praksisafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle
ATT: EU tandlægerefusion eller EU refusion

Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt.

Afgørelsen på din ansøgning bliver sendt til din digitale postkasse (hvis du er fritaget, sendes afgørelsen med brev).

Tilskuddet overføres direkte til din Nemkonto inden for 5 bankdage

Der er faste regler for, hvordan tilskud til behandling beregnes.

Du kan kun få refunderet det beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark.

Du kan ikke få større tilskud end den pris, du har betalt for behandlingen i udlandet.

Hvis du har købt receptordineret medicin på et udenlandsk apotek, kan du muligvis få tilskud. For at få tilskud skal du sende en digital ansøgning til Lægemiddelstyrelsen.

Se mere om tilskud til medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Lige nu har Region Syddanmark en sagsbehandlingstid på 12 uger.

Fra vi har modtaget alt dokumentation og til pengene udbetales går der derfor mindst 12 uger.

Kontakt

Jill Hougaard Hinrup

Adm. sagsbehandler

Praksis


76 63 20 63 (9.00 - 14.00) Skriv sikkert til Jill Hougaard Hinrup
APPFWU02V