Skip til primært indhold

Jette Damsø Henriksen, Socialdemokratiet

Jette Damsø Henriksen er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor hun repræsenterer Socialdemokratiet. Her finder du kontaktoplysninger på Jette Damsø Henriksen.

Jette Damsø Henriksen

Mosevej 10 

6430 Nordborg

Tlf.: 22486369

Mail: JDA@rsyd.dk

Jette Damsø Henriksen

Medlem af: 

Forretningsudvalget

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udpeget til:

Bestyrelsen for Hospice Sønderjylland

Samarbejdsudvalget vedr. almindelig og vederlagsfri fysioterapi

Samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik

Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi

Samarbejdsudvalg vedr. speciallæger

Den fælles kommunale og regionale politiske styregruppe for Samdrift mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune

Fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsklynge Lillebælt

Sundhedsklynge Sønderjylland

Partforum vedr. lægevagtsaftalen

Fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

LAG Sønderborg Aabenraa

APPFWU02V