Skip til primært indhold

Formålet med Region Syddanmarks takststruktur er at skabe en mere præcis og gennemsigtig sammenhæng mellem pris og ydelse for den enkelte borger. Herunder at skabe bedre vilkår for, at udviklingen i den enkelte borgers støttebehov kan afspejles i prisen.

Rasmus Thode Rask

Chefkonsulent

Socialområdet, Drift og Udvikling


76631601
APPFWU01V