Skip til primært indhold

Unges sundhed på ungdomsuddannelserne

Sundhed har indvirkning på unges muligheder for faglig udvikling og mental sundhed og trivsel. Derfor arbejder Region Syddanmark også for at fremme unges fysiske sundhed i samarbejde med uddannelser og kommuner

Region Syddanmark vil skabe uddannelsesmiljøer der fremmer de unges sundhed 

Region Syddanmark arbejder for at de unges fysiske sundhed skal fremmes i samarbejde med blandt andet uddannelserne og kommunerne. Indsatsen skal ses i sammenhæng med Sundhedsaftalen 2019-2023 mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner.

Styrkelsen af fællesskaber for at styrke unges sundhed på uddannelserne

Region Syddanmark ønsker at støtte indsatser der arbejde med at forebygge overvægt, rygning og brugen af rusmidler som alkohol og stoffer, som fylder i ungdomsårerne. Det er er en udfordring da unge ofte bruger f.eks. tobak og rusmidler til at få adgang til fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne. Region Syddanmark vil derfor understøtte alternative muligheder for at indgå i positive fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne for derved at øge unges trivsel og sundhed.

Kontakt uddannelsesteamet

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V