Skip til primært indhold

Passion for at skabe med teknologi

Projekt ”Passion for at skabe med ny teknologi” har haft til formål at adressere det stigende behov for arbejdskraft med STEM-kompetencer. I projektet har de seks parter udviklet og afviklet undervisningsforløb inden for begrebet “computational thinking” og nye produktionsteknologier i en række forskellige fag i det almene gymnasium (stx).

Dette med henblik på at styrke elevernes interesse og kompetencer inden for STEM-området og i sidste ende få flere studenter til at søge i retning af videregående STEM-uddannelser.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Godt 40 lærere fra forskellige fagområder på de seks deltagende gymnasier er blevet uddannet i samarbejde med Aarhus Universitet og Spinderi-hallerne i Vejle og har opnået kompetence til at undervise ved brug af nye produktionsteknologier og didaktikken bag designcirklen. Underviserne har som en del af uddannelsen udviklet nye forløb med fokus på at implementere eksponentielle teknologier og computational thinking i undervisningen. Forløbene er blevet afprøvet med eleverne, og koncepterne er tilpasset elevernes faglige niveau og fagenes faglige læringsmål på forskellige niveauer. Underviserne har fungeret som pionerer på skolerne og har videreformidlet deres viden og erfaringer til andre lærere på gymnasierne.

1.500 elever på de seks gymnasier har deltaget i et eller flere undervisningsforløb, hvor de blev præsenteret for og afprøvede designmodellen, produktionsteknologi og computational thinking til at gennemføre konkrete projekter. Det er lidt færre elever end antaget fra start (målet var 1.650 elever), hvilket skyldes forsinkelser og forskellige om-disponeringer som følge af Covid-19.

Resultater

Ifølge projektet er anvendelse af produktionsteknologi i undervisningen nyt på stx-uddannelserne, hvilket har skabt stor bevågenhed omkring projektet i sektoren. Ifølge evalueringen er der sket en positiv udvikling blandt eleverne inden for de teknologier og modeller, de er blevet præsenteret for gennem undervisningsforløbene.

Eksempelvis er andelen af elever, der kender til flere forskellige produktionsteknologier steget fra 25 procent til 41 procent efter forløbet. Evalueringen konkluderer imidlertid også, at der grundet projektets tidshorisont ikke er belæg for at sige noget om, hvorvidt projektet resulterer i at de deltagende elever på sigt vælger en videregående uddannelse inden for STEM-området.

Projekthaver oplyser, at projektet videreføres efter endt projektperiode.

Som resultat af projektet har fem ud af de seks deltagende skoler etableret eget MakerLab, hvilket betyder, at de har nem adgang til at bruge de forskellige produktionsteknologier til gavn for lærere og elever. Det har været en fordel, at mange lærere med forskellig baggrund er blevet uddannet og inddraget i projektet. Dette styrker den efterfølgende forankring på skolen, idet den tilegnede viden og erfaring ikke er bundet på få enkeltpersoner. Samtidig bidrager den store udbredelse til en fælles forståelse på skolen af, at teknologi kan bruges i alle fag.

Parter

 • Rosborg Gymnasium & HF
 • Middelfart Gymnasium & HF
 • Rødkilde Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • Nordfyns Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • FabLab Spinderihallerne
 • SDU Maker Lab
 • FabLab Odense
 • Center for Computational Thinking
  Aarhus Universitet

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.333.972 kr.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU02V