Skip til primært indhold

Trivsel for fagligt løft

Projektet vil nytænke og udvikle faglige og sociale arrangementer, som styrker trivslen og dermed læringen hos eleverne.

Parallelt hermed vil trivselsaspektet blive indarbejdet i en lang række konkrete undervisningsforløb for at styrke og berige de forskellige og mangeartede læringsprocesser, som skolerne faciliterer. Dette vil ske i tæt samspil mellem elever, undervisere og ledelse, ligesom projektet vil udnytte og dele de erfaringer, som de deltagende skoler allerede er i besiddelse af. Projektet vil også målbevidst trække på den viden, som findes eller som vil blive tilvejebragt på nationalt niveau.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet tager afsæt i den gældende COVID-19-situation som har medført generelt oplevet mistrivsel blandt elever på ungdomsuddannelser. Hjemsendelse og manglen på socialt samvær medfører øget ensomhed, lavere engagement og ringere evner til samarbejde blandt eleverne. Konkret viser det sig i elevernes øgede fravær, mangel på deltagelse og hyppigere henvendelse til vejledere, hvilket i perioder har været 20 % mere end før pandemien.

Projektet tænker trivsel og dannelse som hinandens forudsætninger og har et teoretisk afsæt i Hiim og Hippes relationsmodel samt i Wolfgang Klafkis definition af dannelse.

Projektet vil udvikle og afprøve ni aktiviteter med henblik på at øge elevernes faglige og sociale trivsel. Det drejer sig om

 1. Uddannelse af lærere med afsæt i erfaringer fra projekt ”Fremskudt trivselsberedskab”.
 2. Seminarer på tværs af projektskoler.
 3. Udvikling af spørgeskema til løbende måling og evaluering af indsatser.
 4. Etablering af lokal aktivitetsgruppe med elevrepræsentanter.
 5. Deltagende og inddragende undervisning med trivsel som fokus i tilrettelæggelse af undervisningen.
 6. Fælles fysiske og virtuelle arrangementer, fx filmaften eller idrætsaktiviteter.
 7. Fysiske og virtuelle morgen-samlinger.
 8. Udnyttelse af fysiske rum/arealer med henblik på at understøtte social omgang.
 9. Virtuel vejledning uden for skoletid som supplement til den traditionelle vejledning.

Forventede resultater

 • Over 90 % af eleverne tilkendegiver, at de trives på skolen.
 • Over 90 % af eleverne tilkendegiver, at de har et godt forhold til deres undervisere.
 • 90 % af eleverne tilkendegiver, at læringen er øget fra projektstart målt på projektaktiviteterne.

Parter

Skoler: 

 • Det Blå Gymnasium Tønder
 • EUC Syd afdeling Tønder
 • BC Syd
 • Det Blå Gymnasium Vestfyn

Kommuner: 

 • Tønder Kommune
 • Assens Kommune
 • Sønderborg Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.000.595,60 kr. 

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V