Skip til primært indhold

Aktivitet på det præhospitale område

Oversigt over aktivitet på det præhospitale område fordelt på responskategori

Oversigt over antal hændelser - kørsel med patientkontakt fra 2017 til 2020.

Oversigt over antal hændelser - kørsel med patientkontakt fra 2017 til 2020.
Responskategori A B C D Total
2017 52.110 35.679 36.781 33.501 157.470
2018 52.600 36.837 37.670 32.650 159.180
2019 51.011 35.568 37.368 28.970 152.691
2020 49.583 34.745 40.440 29.236 153.968

I nedenstående graf ses udviklingen i antal hændelser for de enkelte responskategorier.

 

APPFWU02V