Skip til primært indhold

Abort

I Danmark har gravide ret til fri abort inden udløbet af 12. svangerskabsuge. Abortsamrådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til abort.

Hvis du overvejer abort, skal du i første omgang kontakte din praktiserende læge.

I Danmark har gravide ret til fri abort inden udløbet af 12. svangerskabsuge. Abortsamrådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til abort.

Fri abort inden udløbet af 12. svangerskabsuge

I Danmark har gravide ret til fri abort inden udløbet af 12. svangerskabsuge, mindreårige dog med tilladelse fra forældremyndighedsindehaveren. Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation i Region Syddanmark (Abortsamrådet) har dog mulighed for at give tilladelse til abort, hvis disse to betingelser ikke er opfyldt.

Hvad skal du gøre, hvis du overvejer abort?

Overvejer du abort, skal du i første omgang kontakte din praktiserende læge. Sammen med lægen får du mulighed for at afklare de spørgsmål, du måtte have i forhold til et evt. ønske om abort. Lægen vil herefter henvise dig til sygehuset. 

Abort efter den normale abortgrænse

Abortsamrådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til abort efter udløbet af 12. svangerskabsuge, for eksempel:

  • Hvis det anses for nødvendigt af sociale grunde, for eksempel hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil medføre en alvorlig belastning. I vurderingen tages hensyn til den gravide, opretholdelsen af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien.
  • Hvis barnet vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse.
  • Hvis den gravides helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten.
  • Hvis graviditeten skyldes voldtægt eller andet strafbart forhold.
  • Hvis den gravide på grund af svag begavelse ikke kan drage omsorg for et barn.
  • Hvis den gravide på grund af ung alder eller umodenhed ikke kan drage omsorg for et barn.

Abort uden forældremyndighedsindehaverens samtykke

Hvis du er under 18 år og dine forældre ikke vil give samtykke til abort, kan Abortsamrådet i særlige situationer give tilladelse til abort. Abortsamrådet har også mulighed for at give tilladelse til abort, uden at samtykke forsøges indhentet fra dine forældre, hvis der er helt særlige grunde. Du skal ikke have samtykke fra en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. Reglerne står i Sundhedsloven.

Læs om reglerne i Sundhedsloven på Retsinformations hjemmeside

Behandling af ansøgning om abort

Hvis du ønsker at søge Abortsamrådet om tilladelse til abort, sørger sygehuset for at sende din ansøgning videre til Abortsamrådets sekretariat. I Region Syddanmark består Abortsamrådet af en gynækolog, en jurist og en psykiater. Der kan kun gives tilladelse, hvis medlemmerne er enige om at give tilladelse.

Du kan læse om sagsbehandlingen og dine rettigheder, hvis du har en sag, som bliver behandlet af Abortsamråde i folderen Vejledning til ansøgere i abortsager.

Her kan du læse årsberetning For Samrådet For Abort, Fosterreduktion Og Sterilisation I Region Syddanmark 2020 Og 2021

 

APPFWU01V