Skip til primært indhold

Oplysningspligt i forbindelse med udbud

Region Syddanmarks oplysningspligt i forbindelse med udbud dækker over de personoplysninger, som en virksomhed afgiver til Region Syddanmark i forbindelse med fremendelse af ansøgning/afgivelse af tilbud i forbindelse med regionens udbud.

Oplysningerne stammer enten fra:

 •  din arbejdsgiver, som har fremsendt ansøgning/afgivet tilbud på et udbud,
 • en ansøger/en tilbudsgiver, som har fremsendt ansøgning/afgivet tilbud på et udbud, og hvor din
  arbejdsgiver skal være underleverandør, hvis den pågældende ansøger/tilbudsgiver tildeles
  kontrakten, eller
 • en virksomhed, som leverer eller har leveret ydelser eller varer til din arbejdsplads, som benyttes
  som reference i forbindelse med udbuddet, og hvor du er anført som kontaktperson

Region Syddanmark behandler følgende kategorier af personoplysninger i forbindelse med alle udbud:

 • navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt evt. fødselsdato og fødested

Region Syddanmark behandler følgende kategorier af personoplysninger i forbindelse med udbud, hvor der
efterspørges CV'er på relevante medarbejdere:

 • Uddannelsesmæssige oplysninger
 • Oplysninger om nuværende og tidligere ansættelsessteder
 • Evt. oplysninger om specifikke projekter, der er arbejdet på under nuværende eller tidligere
  ansættelser

De indsamlede personoplysninger anvendes som led i Region Syddanmarks behandling af den fremsendte
ansøgning/det afgivne tilbud.

Dine personoplysninger kan overføres til andre, hvis loven tillader det, eller hvis du giver samtykke til det.
Personoplysninger kan f.eks. overføres til:

 • øvrige regioner eller andre offentlige myndigheder, som deltager i udbuddet,
 • Region Syddanmarks eventuelle eksterne rådgivere, som bistår med gennemførelsen af det
  pågældende udbud, og
 • en advokat, som bistår Region Syddanmark med en eventuel klagesag over det pågældende udbud.

Region Syddanmark kan undlade at underrette dig, hvis du allerede har fået den information, som Region
Syddanmark er forpligtet til at give. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis det er dig selv, der som kontaktperson
fremsender ansøgningen/afgiver tilbuddet og derfor selv har indtastet oplysningerne, ligesom det vil være
tilfældet, når din arbejdsgiver har henvist dig til nærværende hjemmeside for informationer om behandlingen
af dine personoplysninger.

Du har ret til:

 • at få indsigt i de personoplysninger, som Region Syddanmark behandler om dig,
 • at få rettet urigtige oplysninger om dig selv,
 • i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig,
 • i visse tilfælde at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig,
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine oplysninger.
 • i visse tilfælde har du ret til, at der ikke træffes automatiske afgørelser om dig.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Region Syddanmark ikke behandler
dine oplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du bør altid først tage kontakt til Region Syddanmark, hvis du mener regionen udsætter dig for en
behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen.
Du kan læse mere om muligheden for at klage på Datatilsynets hjemmeside

Hvis du vil vide mere om, hvordan Region Syddanmark behandler dine personoplysninger, kan du kontakte
Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver.
Du kan skrive til databeskyttelsesrådgiveren via din digitale postkasse. Disse henvendelser vil blive sendt
krypteret.
Du kan også sende en e-mail til databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk. Disse henvendelser vil som
udgangspunkt ikke blive sendt krypteret.
Du kan ringe til databeskyttelsesrådgiveren på tlf. 24 75 62 90. Telefontid: Mandag og torsdag kl. 9-11

APPFWU02V