Skip til primært indhold

Udviklingsstrategi 2024-2027, Sammen om fremtidens Syddanmark

Læs mere om mobilitetstiltag i den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027, Sammen om Syddanmark.

I december 2023 vedtog et enigt regionsråd ’Sammen om fremtidens Syddanmark – Regional Udviklingsstrategi 2024-27’. Strategien skal bidrage til at skabe de optimale rammer for det gode liv i Syddanmark.

På mobilitetsområdet indeholder strategien to overordnede indsatsområder:

  • Bidrage til at det bliver let og attraktivt for syddanskerne at træffe klimavenlige transportvalg
  • Fremme gode trafikale sammenhænge og attraktive fleksible mobilitetstilbud til borgerne

Derudover indeholder den regionale udviklingsstrategi en redegørelse for de syddanske mobilitetsprioriteter, som de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark sammen står bag. Disse blev vedtaget i sommeren 2023.

Indsatser målrettet mobilitetsområdet findes under indsatssporene ’Et grønt og bæredygtigt Syddanmark’, ’Et sammenhængende og attraktivt Syddanmark’ og ’Et sundt Syddanmark i trivsel’.

Udviklingsstrategien er blevet til i dialog med borgere, kommuner, trafikselskaber og øvrige samarbejdspartnere og løber fra 1. januar 2024 og til slutningen af 2027.

APPFWU01V