Skip til primært indhold

Projekt KlimaLab

Projektet vil bidrage til Kompetencer til et bæredygtigt samfund gennem en række forskellige indsatser med fokus på, hvordan moderne teknologier som fx kunstig intelligens, nye opfindelser og algoritmer kan bidrage til at udnytte klodens ressourcer bedre og mere bæredygtigt.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet vil etablere et KlimaLab i Spinderihallerne, hvor der opbygges et uformelt læringsmiljø med vægt på en eksperimenterende og anvendelsesorienteret tilgang. KlimaLab skal indrettes med faciliteter, hvor eleverne kan arbejde med levende materialer i kombination med brug af elektronik, digital fabrikation, computing og kodning.

Derudover vil projektet udvikle minimum 6 undervisningsforløb i tilknytning til KlimaLab med henblik på at forbedre elevernes forståelse af mulighederne ved at kombinere biologi, teknologi, bæredygtighed, klima og designtænkning.

Endvidere vil projektet uddanne en række klimaambassadører, hvor eleverne opnår en dyb læring og dermed en merviden omkring det at arbejde eksplorativt med vores planet og de klimaudfordringer mennesker møder.

Endelig vil projektet afholde en række workshops, hvor underviserne fra de tre gymnasier vil blive introduceret til de udviklede forløb med udgangspunkt i KlimaLab.

Forventede resultater

  • Minimum 30 ”Klimaambassadører” (elever) uddannes hvert år fra de tre involverede gymnasier.
  • Minimum 70 elever fra gymnasierne kan se, hvordan teknologien kan bidrage til at løse klimaudfordringerne og opnår en særlig interesse for KlimaLab og naturvidenskab.
  • Minimum 70 elever har gennem ”loops” (undervisningsforløb) opnået ny viden, handlemuligheder og kompetencer inden for teknologi, klima og bæredygtighed.

Parter

  • Rosborg Gymnasium og HF
  • Rødkilde Gymnasium
  • Vejle Tekniske Gymnasium
  • FabLab Spinderihallerne

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til august 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.998.294,60 kr.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V