Skip til primært indhold

Landbrugsskolerne som frontløbere i den grønne omstilling af dansk landbrug

Fremtidens landbrug skal være mere bæredygtigt. Fire landbrugsskoler er derfor gået sammen om at klæde deres elever på med den nødvendige viden og de rette kompetencer til at være rollemodeller for omstillingen af landbruget.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

I projektet er der et gennemgående fokus på at udvikle undervisningen inden for to indsatsområder, nemlig

klimaoptimering af den animalske produktion gennem teknologi og
omlægning af dele af landbrugsproduktionen til plantebaseret produktion.
Som et centralt element heri efteruddannes lærerne i landbrugets klimabelastning samt de nyeste teknologier og metoder til at nedbringe udledningen af klimagasser. Derudover udvikles og afprøves 23 faglige forløb fordelt på grundforløbet, hovedforløbet og lederuddannelsen.  

Forventede resultater 

  • 80 % af de deltagende landbrugselever på grundforløbet kan beregne deres eget omtrentlige klimaaftryk og forstå det i forhold til Concitos 17 tons model.
  • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet kan give minimum tre begrundede årsager til, at dansk landbrug skal være klimaneutralt.
  • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet med speciale inden for husdyrproduktion kan forstå og forklare tre eksempler på, hvordan den animalske produktions klimabelastning kan reduceres gennem anvendelse af teknologi og andre indsatser.
  • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet med speciale inden for planteproduktion kan forstå og forklare, hvordan dansk landbrug kan brødføde 45 % flere personer pr. arealenhed om ti år (2032) gennem omlægning og teknologi.
  • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet ønsker at bruge deres uddannelse til at bidrage til et bæredygtigt landbrug ved at være ambassadører for anvendelse af mere teknologi og omlægning til mere plantebaseret landbrug og mindre klimabelastende animalsk produktion.

Parter 

  • Dalum Landbrugsskole
  • Grindsted Landbrugsskole
  • Gråsten Landbrugsskole
  • Kjærgård Landbrugsskole
  • FN17 Business Inkubator & Akademi

Periode og tilsagn 


Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.979.918,90 kr.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V