Skip til primært indhold

Samarbejde mellem ledere og medarbejdere

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på offentlige arbejdspladser om arbejdsforhold og arbejdsmiljø kaldes MED-samarbejde. MED står for at medarbejderne har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsens arbejdsforhold.

Samarbejde mellem ledere og medarbejdere foregår på mange måder

I Danmark har vi mange års tradition for, at ledere og medarbejdere samarbejder for at sikre gode arbejdsforhold og en høj kvalitet i opgaveløsningen. 

Samarbejdet mellem medarbejdere og ledere foregår på mange forskellige måder i hverdagen – både uformelt og formelt.

Rammeaftale, lokalaftale og arbejdsmiljølovgivningen styrer det formelle MED-samarbejde

Den formelle del af samarbejdet i regionen foregår i MED-udvalgene. Her mødes ledere, valgte medarbejder-repræsentanter og valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

MED-samarbejdet i regionen er styret af den overordnede MED-rammeaftale, kaldet MED-Håndbogen, af Lokalaftalen for Region Syddanmark og af arbejdsmiljølovgivningen.

I MED-håndbogen ligger de centrale rammer for MED-samarbejdet 

MED-håndbogen er vedtaget af Danske Regioner og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet.

Læs MED-håndbogen på Danske Regioners hjemmeside

Lokalaftalen er aftalt mellem ledere og medarbejdere i regionen

Med afsæt i den centrale rammeaftale er der i Region Syddanmark udarbejdet en lokalaftale. Lokalaftalen bygger på et tæt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i regionen.

Hent lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark pdf

MED-udvalgene er sammensat af medarbejdere og ledere

I MED-udvalgene er medarbejderne repræsenteret af tillidsrepræsentanter (TR) for de forskellige faggrupper og af arbejdsmiljørepræsentanter. Ledelsen kommer fra forskellige afdelinger og områder på arbejdspladsen.

Vilkårene for tillidsrepræsentanternes arbejde er lagt fast i en tillidsrepræsentant-aftale, som de faglige organisationer og ledelsen er blevet enige om.

 

MED-samarbejdet er organiseret sådan, at nogle udvalg arbejder med det tætte arbejdsmiljø og andre udvalg arbejder med de tværgående og overordnede rammer, der har betydning for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Lokale arbejdsmiljøgrupper og udvalg arbejder med det nære arbejdsmiljø 

  • Arbejdsmiljøgrupperne agerer lokalt og arbejder med forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet ude i afdelingerne.
  • Lokale MED-Udvalg (LMU) er ofte organiseret på afdelings-niveau og arbejder med de nære ting, som har betydning for den daglige drift i afdelingen.

Fælles MED-udvalg og Hovedudvalget arbejder med det overordnede arbejdsmiljø

  • Fælles MED-Udvalg (FMU) dækker typisk en enhed eller et område og tager sig af de ting, som går på tværs på arbejdspladsen.
  • Hovedudvalget (HU) er det øverste niveau for medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljøområdet. Hovedudvalget tager sig af de overordnede emner som fælles retningslinjer og politikker for alle arbejdspladser i regionen. Det kan f.eks. være om arbejdsmiljø, sygefravær, besparelser mv.

Find dagsordner og referater fra Hovedudvalget 

Hør regionsdirektør og formand for Hovedudvalget, Jane Kraglund fortælle om arbejdet i MED-udvalgene - hvordan man arbejder og hvilke områder man arbejder med.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Niels Jørgen Rønje

HR - Seniorkonsulent

HR Sekretariat


29201753

Christian Bruselius Kjeldgaard

AC-medarbejder

HR sekretariatet


21996378
APPFWU02V