Skip til primært indhold

Materialer til at fremme trivsel gennem skolens rammer og regler

Rammerne omkring de unge er ligeså vigtig at tænke ind i skolens trivselsindsats som selve undervisningen. Rammer og regler har stor betydning for de unges mentale sundhed og mulighed for at trives.

Eksempler på tiltag der kan skabe bedre rammer for de unges trivsel på ungdomsuddannelser 

Syddansk Universitet (SDU) har i 2016 lavet et forskningsprojekt med titlen ”En go’ Bgym”. På baggrund af forskningsprojektet er der blevet lavet et inspirationskatalog, som indeholder eksempler på, hvordan man som skole og uddannelse kan skabe rammer for bedre trivsel hos eleverne.

Region Syddanmark har fået tilladelse af SDU til at trække nogle eksempler ud, som vurderes at være relevante for alle typer af ungdomsuddannelser og FGU og kan tænkes sammen med ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser og skolernes trivselsindsatser. 

Eksemplerne er ment som inspiration til ungdomsuddannelser og FGU'er, men det er vigtigt at tilpasse tiltagene og aktiviteterne, så de passer bedst muligt på jeres skole. Alle ungdomsuddannelser og FGU’er er forskellige og har forskellige ressourcer og muligheder. Vi håber, at eksemplerne kan give inspiration til at arbejde med de unges mentale sundhed og trivsel på nye måder.

 

Kontakt

Henriette Bondo Andersen

Projektleder

Tværsektorielt samarbejde


+45 21478740

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V